КНИШОВ Геннадій Васильович

1200

(06.08.1934 – 01.11.2015), академік Національної академії медичних наук України, обраний 25.03.1994 за спеціальністю “хірургія”, академік HAH України (2006), доктор медичних наук (1976), професор (1984), Заслужений діяч науки і техніки України (1994), лауреат Державної премії Української РСР (1988), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005), директор Національного інституту серцево-судинної хірургії НАМН України (1988 – 2015), завідувач відділу рентгенхірургічних методів лікування гострої вінцевої недостатності (1993 – 2015), завідувач кафедри серцево-судинної хірургії Київської медичної академії післядипломної освіти  ім. П.Л. Шупика (1992 – 2015).


Відомий учений-кардіохірург, працював над розробкою хірургічних методів лікування вроджених і набутих  вад серця, ішемічної хвороби серця, складних порушень ритму серця. Він вперше в Україні впровадив в клінічну практику методику аорто-коронарного шунтування для лікування ішемічної хвороби серця, складні операції хірургічної корекції тахісистоличних форм аритмій, розробив і впровадив методи лікування гострого інфекційного ендокардиту. Під його керівництвом впроваджено в клінічну практику в Україні найбільш складні  ургентні операції для корекції  важких вроджених вад серця у новонароджених.

Серед основних напрямів наукових досліджень: розробка і впровадження методу загальної керованої гіпертермії для активації імунобіологічної функції при септичних станах, вивчення особливості функціонування ренінангіотензинової системи (РАС) у хворих з вродженими вадами серця та впливу на неї штучного кровообігу; функціональні дослідження принципу  золотого перетину в функціонуванні серцево-судинної системи.

Автор  505 наукових праць, 10 монографій, 3 підручників, 16 патентів на винаходи. Був співавтором 3-х підручників, розрахованих на студентів старших медичних вузів ІІІ -ІV рівнів акредитації. Підготував  З8 докторів і кандидатів наук.

Член Комітету з Державних премій в галузі науки і техніки (з 1997 р.),  Президент асоціації серцево-судинних хірургів України (з 1992 р.), член Європейської асоціації серцево-торакальних хірургів (з 1990 р.), член Американської асоціації торакальних хірургів (з 1993 р.), член Комітету  по Державним нагородам та геральдики (з 2005 р.). Був відповідальним редактором щорічника наукових праць Асоціації серцево-судинних хірургів України; членом редакційних  колегій та редакційних рад  9 провідних наукових журналів.

Нагороджений орденом “Знак Пошани”, Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР, медаллю “В пам’ять 1500-ліття Києва”, “Орденом Князя Ярослава Мудрого V ступеня”, “Золотою медаллю” – вищою нагородою Центру серцево-судинної хірургії ім. Бакулєва РАМН. Г.В.Книшову присвоєно звання “Герой України” з врученням ордену “Держави”.

Основні наукові праці: “Aortic aneurismas at the site of the repair of the aorta” (1996); “Набуті вади серця”. (1997); ” Принцип “золотого перетину” в регуляції серцево-судинної системи: теоретичні та клініко-фізіологічні дослідження”(2000); ” Новий підхід до патогенезу гіпертрофічної обструктивної кардіоміопатії та її лікування методом послідовної двохкамерної електрокардіостимуляції” (2001); “Цікава фізіологія в дослідах”(2003 р.); “Инфекционный эндокардит”(2004); “Опухоли сердца”(2005).

Похований на Байковому кладовищі.