КОВАЛЕНКО Володимир Миколайович

4762

Народився 02.02.1949 р., академік  Національної академії медичних наук України, обраний 13.09 2010 р. за  спеціальністю "кардіологія", доктор медичних наук (1982), професор (1983), Заслужений діяч науки і техніки (1998), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003). Нагороджений Відзнаками Президента України, орденами „За заслуги III ступеню”, „За заслуги II ступеню” та „За заслуги I ступеню”. Директор ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України (з 1999), керівник відділу некоронарних хвороб серця та ревматології ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН України, завідувач кафедрою терапії та ревматології Національної медичної академії ім. П.Л.Шупика МОЗ України, віце-президент Національної академії медичних наук України (з 2016).


Висококваліфікований фахівець, один з провідних учених-кардіологів та ревматологів. Наукові дослідження присвячені широкому спектру актуальних проблем в галузях кардіології, терапії та ревматології. Ним розроблена нова наукова концепція оцінки функції серця, виходячи з геометрії скорочень лівого шлуночка, що становить основу розробки нових додаткових критеріїв діагностики серцевої недостатності на основі ехокардіографії. Розробив і впровадив в практику охорони здоров"я України нові організіційно-методичні форми аналізу та управління роботою терапевтичної, кардіологічної та ревматологічної служби. Виступив ініціатором та створив Асоціацію кардіологів та Асоціацію ревматологів України, яка ввійшла до складу Європейської та Всесвітньої антиревматичних ліг. За його керівництвом впроваджені в Україні новітні методи діагностики серцево-судинних та ревматичних хвороб – магнітно-резонансна томографія, ехокардіографія, ультразвукове дослідження опорно-рухового апарата, кісткова денситометрія тощо, а також лікування – біологічні агенти, хондропротекторна терапія тощо.

Автор понад 900 наукових праць, в тому числі понад 100 – за кордоном, 44 монографій та навчальних посібників, 35 методичних рекомендацій, 25 патентів на винаходи та корисні моделі. Підготував 35 кандидата та 22 докторів наук. Створив низку навчальних програм та екзаменаційних тестів для лікарів та інтернів з терапії, кардіології і ревматології.

Президент асоціацій кардіологів (АКУ) та ревматологів (АРУ) України, обраний Членом Європейського товариства кардіологів (FESC), Американської колегії кардіологів (АСС), член правління Європейської антиревматичної Ліги (EULAR) та координаційної ради Всесвітньої антиревматичної Ліги (ILAR), головний редактор Українського ревматологічного журналу, член редколегій ряду медичних журналів та видань, член Спеціалізованої ради Д 26.616.01 по захисту дисертацій за спеціальностями „кардіологія” та „ревматологія”. Впродовж 10 років В.М.Коваленко був експертом ВАК України та Головою Експертної Ради ВАК України.

Основні наукові праці: "Хроническая сердечная недостаточность: механизмы, стандарты диагностики и лечения" (1999); "Некоронарогенные болезни сердца" (2001); "Артериальная гипертензия"(2001); "Гипертоническая болезнь. Вторичные гипертензии", (2002); "Компендіум. Лікарські засоби" (щорічне видання); «Руководство по кардиологии» (2008), «Настанова з кардіології» (2009); "Остеоартроз" (2003, 2005, 2010); «Нарушения сердечного ритма и проводимости» (2009); «Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування (2016).


Службова адреса: 03680, м. Київ,  вул. Народного ополчення, 5, Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН України. Тeл.: (+380) 44  275-66-22, факс (+380) 44275-42-09. E-mail: strazh@bigmir.net .