Заголовок

561

13 – 14березня 2014 року ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України» сумісно з Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України проводять у м. Харкові науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Тринадцяті Данилевські читання), включену в Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які будуть проведені в Україні в 2014 році (п. 14, стор. 25).
На конференції будуть представлені та обговоренірезультати експериментальних і клінічних досліджень, які характеризують сучасний рівень розуміння механізмів формування та прогресування ендокринопатій та їх ускладнень.

Учасники конференції визначать проблеми, які повинні стати першочерговими напрямками досліджень у вітчизняних наукових центрах. Ці рішення будуть зафіксовані в резолюції конференції
Учасники зможуть придбати збірники матеріалів конференції.