Доповідь Віце-президента НАМН України, директора ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМНУ Коваленка В.М. стосовно пандемії COVID-19 і серцево-судинних захворювань

823