ЄФІМОВ Андрій Семенович

1145

(10.11.1928 – 19.01.2017 рp.), академік  Національної академії медичних наук України, обраний 22.03.1993 р. за спеціальністю ендокринологія, академік РАМН  (1989 р.), академік НАН України (1992 р.), доктор медичних наук ( 1964 р.), професор (1970 р.), Лауреат Державної премії України (1980 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1996 р.), заступник директора  з лікувальоно-профілактичної роботи (1992 р.) та керівник діабетологічного відділу Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України (з 1965 р.); завідувач кафедри ендокринології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (1992 р.-2003 р.).   


Провідний учений в галузі клінічної діабетології, висококваліфікований клініцист та педагог. Понад півсторіччя А.С. Єфімов віддав науковій, лікувальній і педагогічній діяльності, зробивши вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової ендокринології.

Під його керівництвом у патогенезі ангіопатій вперше була з’ясована роль контрінсулінових гормонів, перекисного окислення  гормонів, оксидативного стресу, імунних порушень, що дозволило створити і впровадити в практику новий ангіопротектор „ізодибут” для лікування діабетичних ангіонейропатій, катаракти, енцефалопатій. Основні напрями наукової діяльності присв’ячені вивченню механізмів розвитку діабетичних ангіопатій та нейропатій. Ним запропоновані нові методи діагностики та  лікування цукрового діабету і його хронічних ускладнень. Під його керівництвом створено і впроваджено в практику вітчизняні експрес-аналізатори глюкози з індикаторними смужками, а також імунокоректори з інгібіторами протеолізу, трансплантація культури бета-клітин і кріоконсервованої ембріональної тканини печінки; сорбційні методи, мікрохвильова резонансна терапія, УФОК, лазер і плазмоферез крові..

Автор  понад 600 наукових праць, в т.ч .30 монографій, підручників, довідників,  28 патентів і авторських свідоцтв. Ним створена школа ендокринологів-діабетологів. Підготував  15 докторів і 50 кандидатів наук.

Віце-президент Асоціації ендокринологів України, віце-президент Української діабетичної федерації;  координатор з ендокринології ВООЗ; член Європейської та Американської Асоціації з вивчення цукрового діабету, член Наукової ради Президії НАМН України з теоретичної та профілактичної медицини, Голова Київського міського і обласного товариств ендокринологів; член редколегії  низки   провідних наукових журналів .

Нагороджений  орденом “Знак Почета”, орденом “За заслуги” ІІІ ступеня,  Почесною відзнакою Президента ІІІ ступеню, Почесною грамотою  Верховної Ради України та багатьма медалями.

Основні наукові праці : “Диабетические ангиопатии” (1973; 1989 гг.); “Эндокринология” (1983 р., 2004 р.); “Энциклопедия семейного врача” (1995 г); “Клиническая диабетология” (1998 г.); “Инсулинотерапия больных диабетом” (2000 р.); “Диабетические нейропатии” (2003 р.); “Ионизирующая радиация  и инсулинорезистентность” (2004 р.); „Малая єнциклопедия врача-єндокринолога” (2007 р.); „Диабетическая кардиолекопатия” (2007 р.).