ДЗЯК Георгій Вікторович

1307

 (20.03.1945 – 24.11.2016), академік Національної академії медичних наук України, обраний  08.04.1997 р. за спеціальністю терапія, член Академії медицини Польщі, доктор медичних наук  (1980 р.), професор  (1983 р.),  заслужений діяч науки та техніки України  (1992 р.),  лауреат Державної премії України в  галузі науки і техніки  (2003 р.), завідувач кафедри госпітальної терапії (з 1979 р.), ректор Дніпропетровської державної медичної академії  (з 1996 р.).


Один з провідних учених в галузі ревматології та кардіології. Основні напрями наукової діяльності: внутрішні хвороби, кардіологія, ревматологія. Ним досліджено механізми адаптації хворих на ревматичні пороки серця, охарактеризовано типи порушень легеневого та серцевого кровообігу, запропоновано засоби профілактики і лікування хворих на ревматизм, вивчено особливості порушень серця при гіпертонічній та ішемічній хворобах серця.

Автор понад 500 наукових праць, в тому числі: 21 монографії, 2 підручників, 25 навчальних посібників з проблем ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, пороків серця, ревматоїдного артриту; 18 винаходів, 24 патентів.  Підготував 19 докторів та 68 кандидатів медичних наук..

Член Президії НАМН України, член Президії Вченої Ради МОЗ України, член наукової ради НАМН України, заступник голови асоціації кардіологів України, голова Проблемної комісії МОЗ та НАМН України  «Кардіологія та ревматологія», член Президії спеціалізованої ради при Міністерстві освіти і науки України, дійсний член (академік) Петровської академії наук і мистецтв Росії, дійсний член (академік) Польської медичної академії, член Європейського кардіологічного товариства, заступник головного редактора  «Українського кардіологічного журналу»,  головний редактор журналу «Медичні перспективи».

Нагороджений орденом «За заслуги»  III і  II ступенів, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України,  орденом Святого Станіслава IV ступеня, нагородою Міжнародного відкриття Рейтингу популярності та якості «Золота фортуна», Золотою медаллю Альберта Швейцера за значні заслуги у справі гуманізму та медицини, почесний громадянин м. Дніпропетровська.

Основні наукові праці:  «Реографія серця і судин»  (1977 р.);  «Ревматизм и приобретённые пороки сердца» (1982 р.);  «Лікарсько-трудова експертиза у практиці терапевта»  (1994 р.);  «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина» (1995 р.); «Нестероидные противовоспалительные препараты» (1999 р.); «Глюкокортиноиды в ревматологии» (2001 р.);  «Тромбоэмболия легочной артерии»  (2004 р.);  «Фракционированные  и нефракционированные гепарины в интенсивной терапии»  (2005 р.); «Суточное мониторирование артериального давления» (2005 р.); «Клініко-ЕКГ синдроми» (2008 р.);  «Пептиды вазопрессинового ряда и поведение»  (2009 р.).