ГРИНЬ Владислав Костянтинович

2214

Народився 05.12.1961р., академік Національної Академії медичних наук України, обраний 04.07.2007 р. за спеціальністю регенеративна медицина, доктор медичних наук (1999), професор (2004), Заслужений лікар України (2009), директор ДУ «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України» (2002 – 2016), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2013). 


Провідний учений в галузі медицини, відомий як організатор і керівник нового напряму в медицини – регенеративна медицина. Основні напрямки наукової діяльності Гриня В.К. присвячені експериментальним та клінічним дослідженням в галузі розробки та застосування клітинно-тканинної трансплантації при широкому колі найнебезпечніших та поширених патологічних станів – цукровому діабеті, ревматоїдному артриті, ішемічній хворобі серця, судинних та онкологічних захворюваннях, термічних та комбінованих травмах. Під його керівництвом успішно виконано декілька НДР з названої тематики, почала плідно працювати єдина в Україні лабораторія клітинного та тканинного культивування, створено міжнародний науковий центр біотехнологій «Біостем» та розгорнуто широке науково-практичне співробітництво з низкою провідних наукових та лікувальних закладів, опрацьовані оригінальні методи культивування та трансплантації клітин шкіри та стовбурових клітин.

Значне коло робіт присвячено розвитку сучасної кардіології та серцево-судинної хірургії. З його ініціативи організована єдина в Україні служба невідкладної цілодобової допомоги хворим на гострий інфаркт міокарду з застосуванням догоспітальної тромболітичної терапії та транслюмінальної ангіопластики. Вперше в Україні ним запроваджені нові засоби лікування складних серцевих аритмій з використанням електрофізіологічних навігаційних систем, проведені перші в Україні операції периферичної ексимерної лазерної ангіопластики.

За ініціативою проф. Гриня В.К. створені відділи анестезіології та інтенсивної терапії, онкогематології, лабораторія фундаментальних досліджень, ангіоневрологічний центр; організована цілодобова служба ендоскопічної хірургії, служба пересадження гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку хворим із захворюваннями крові.

Автор понад 276 наукових робіт, у тому числі 12 монографій, 31 винаходів. Підготував 2 докторів і 5 кандидатів медичних наук.

Член наукової ради НАМН України, головний редактор журналу “Вісник невідкладної і відновної медицини”, член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій, депутат Донецької обласної Ради, організатор та голова низки міжнародних наукових конференцій, з`їздів.


Засновник та керівник Міжнародного телемедицинського проекту Botkin.pro (2016).

Основні наукові праці: «Спосіб лікування дефектів і дегенеративних захворювань хряща із застосування тривимірного 3-D еквівалента хряща, змодельованого на основі in vitro культивованих хондроцитів, що містяться у підкладках натурального або синтетичного походження» (2003 р.); «Хирургические методы лечения сахарного диабета в эксперименте» (2004 р.); «Досвід використання дермального еквівалента в комплексному лікуванні глибоких опіків» (2004 р.); «Новые методы базисной терапии ревматоидного артрита в эксперименте» (2005 р.); «Спосіб приготування поживного ростового середовища для культивування in vitro стромальних стовбурових клітин кісткового мозку людини» (2006 р.), «Клітинно-тканинні технології у лікуванні хронічних виразково-ранових дефектів нижніх кінцівок» (2009р.), «Технология аутотрансфузии для восполнения кровопотери» (2009р.), Скорочувальна функція серця після різних варіантів введення клітинного трансплантату при інфаркті міокарду в експерименті (2010).


Служб.: 1014,  м. Київ,  вул.  Звіринецька, 59. E-mail: vladgryn61@gmail.com