Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Двадцять другі Данилевські читання)

475

9–10 березня 2023 року ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» сумісно з Харківським національним медичним університетом МОЗ України проведена науково-практична конференція з онлайн-трансляцією «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Двадцять другі Данилевські читання).

Конференція включена до «Реєстру заходів БПР, які проводитимуться у 2023 році» (№ 5500666).

Із привітанням до учасників конференції звернувся директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», академік НАМН України Караченцев Ю.І.

В якості доповідачів окрім провідних фахівців ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» були співробітники Харківського національного медичного університету, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», ОКЛ – Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, ДУ “Iнститут загальної та невiдкладної хiрургiї iм. В.Т.Зайцева НАМН України, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»; ДУ “Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України”, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

Програму конференції склали 45 доповідей, у т. ч. 16 – з проблем діабетології, 6 – тиреоїдології, 7 – репродуктивної ендокринології, 4 – з проблем гормональної регуляції фосфорно-кальцієвого обміну; 12 – з іншої ендокринної патології.

Під час проведення конференції у режимі онлайн науковці та лікарі практичної ланки охорони здоров’я мали можливість ознайомитися з найостаннішими результатами міжнародних та вітчизняних досліджень, досвідом провідних ендокринологів, що в подальшому допоможе поліпшити надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією різних вікових груп.

Під час роботи конференції в режимі онлайн слухачі мали можливість ставити запитання в чаті доповідачам, які відповідали одразу на найцікавіші питання.

Завершилась конференція підведенням підсумків роботи та оголошенням кращих наукових робіт, які були представлені доповідачами:

– диплом І ступеня одержала д.мед.н., с.н.с. Архипкіна Т.Л. та співавтори за доповідь «Зв’язок вітаміну D з маркерами хронічного запалення у хворих на синдром полікістозних яєчників»;

– диплом ІІ ступеня одержав к.мед.н. Милославський Д.К. за доповідь «Особливості характеру харчування хворих на артеріальну гіпертензію з абдомінальним ожирінням: можливі напрямки та перспективи корекції»;

– дипломи ІІІ ступеня одержали к.б.н. Тижненко Т.В. та співавтори за доповідь «Дослідження асоціації однонуклеотидних поліморфізмів у хворих на цукровий діабет 2 типу, ускладнений неалкогольною жировою хворобою печінки» та PhD в галузі медицини Ніколаєв Р.С. за доповідь «Сучасні інноваційні підходи до визначення рівнів глікемії у пацієнтів із цукровим діабетом».

Збірник тез не видавався. Резолюція не приймалася.

Учасники конференції, які успішно пройшли тестування, безкоштовно отримають сертифікати.

Під час роботи конференції в режимі онлайн і постонлайн кількість переглядів 9.03.23 р. на кінець ефіру склала 1357, а на 16.03.2023 – 2266; 10.03.23 р. – 773 та 1182, відповідно. Учасниками заходу стали представники усіх областей України та м. Києва, Грузії, Республіки Білорусь.