„ЗНАЧЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ НЕЙРОРЕНТГЕНОХІРУРГІЇ В ЛІКУВАННІ СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ ГОЛОВНОГО ТА СПИННОГО МОЗКУ ”

654

Установи-організатори проведення заходу:

 • Національна академія медичних наук України
 • Всеукраїнська громадська організація “Українська асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії” (ВГО «УАЕН»)
 • ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»
 • Департамент охорони здоров’я Полтавської ОДА
 • Полтавська обласна клінічна лікарня імені М.В. Скліфосовського
 • ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

22-23 вересня 2016 року у м. Полтаві відбувся V наковий симпозіум з міжнародною участю  „Значення та проблеми ендоваскулярної нейрорентгенохірургії в лікуванні судинної патології головного та спинного мозку”.
Симпозіум офіційно внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2016 році (розділ «Симпозіуми»), затвердженому МОЗ України та НАМН України.

Країни-учасники симпозіуму: Україна, Франція, Латвія, Грузія.
У роботі наукового симпозіуму взяли участь понад 200 фахівців з ендоваскулярної нейрорентгенохірургії, нейрохірургії, неврології.

НАУКОВА ТЕМАТИКА СИМПОЗІУМУ:
1. Сучасний стан ендоваскулярної нейрорентгенохірургії в України: історія розвитку та області застосування ендоваскулярної нейрорентгенохірургії в сучасній медицині, проблеми та складнощі, які виникають у роботі ендоваскулярних нейрохірургів.
2. Ендоваскулярне та комбіноване лікування патології центральної та периферичної нервової систем: наукові дослідження, клінічні випадки, надзвичайні нестандартні ситуації. 3. Одна з найактуальніших проблем – надання медичної допомоги хворим з гострим інсультом в умовах сучасної України. Світовий досвіт.
4. Проблеми ендоваскулярної нейрорентгенохірургії в лікуванні судинної патології головного та спинного мозку
5. Майстер-класи від виробників.

Під час проведення симпозіуму працювала виставка лікарських препаратів та проводилися майстер-класи провідних компаній.
В рамках Симпозіуму відбулось засідання ВГО «Українська Асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії». Обговорення організаційних питань.

 Вітаючи учасників симпозіуму голова ВГО «УАЕН», в.о. директора ДУ «Науково-практичного Центру ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України», д.мед.н. Дмитро Щеглов назвав цю науково-практичну подію досить вагомою, провідним майданчиком для плідної зустрічі спеціалістів в цій галузі.

Він також зачитав вітання Президента НАМН України, академіка Цимбалюка Віталія Івановича:

«Науковий форум має 5-річну успішну історію, зарекомендував себе як вагома науково-практична подія в галузі інтервенційної нейрорадіології та судинної хірургії, ставши провідним майданчиком для зустрічі спеціалістів цієї галузі медицини з усіх регіонів України та з-за кордону.
Бажаю плідної та успішної роботи V науковому Симпозіуму з міжнародною участю „Значення та проблеми ендоваскулярної нейрорентгенохірургії в лікуванні судинної патології головного та спинного мозку” та висловлюю впевненість, що його рішення сприятимуть подальшому розвитку та впровадженню в медичну практику новітніх досягнень ендоваскулярної нейрорентгенохірургії».

В роботі V наукового Симпозіуму було підкреслено, що прогресивність розвитку медицини визначають сучасні високотехнологічні напрями, одним з яких є ендоваскулярний. Без розвитку та підтримки цього напряму неможливо досягнути вагомих результатів в профілактиці та лікуванні судинно-мозкових хвороб, які визначають високий рівень смертності населення України. Використання високоефективних малоінвазивних ендоваскулярних технологій дозволяє змінити ситуацію щодо смертності та інвалідності серед хворих із серцево-судинною патологією в Україні на кращу.
Ендоваскулярні нейрорентгенохірургічні технології в сьогоденній медичній практиці не мають альтернативи і, в переважній більшості випадків, є єдиним способом, який дозволяє уникнути інвалідизації й значно скоротити летальність серед хворих з цереброваскулярною патологією. Тому наукові досягнення провідних наукових установ НАМН України та клінік МОЗ України мають велике значення в становленні у практикуючого лікаря прогресивного світосприйняття нових розробок в галузі ендоваскулярної нейрорентгенохірургії.
Однак, без аналізу стану ендоваскулярного лікування захворювань центральної нервової системи в Україні неможливо просуватися у майбутнє. Проведення наукового симпозіуму з актуальних питань ендоваскулярної нейрорентгенохірургії сприяло вирішенню різних аспектів, таких як впровадження наукових розробок в цій галузі медицини, вирішення організаційного супроводу діяльності лікарів, впровадження новітніх світових ендоваскулярних технологій.

В рамках симпозіуму прочитані лекцій для неврологів, проведено 2 майстер-класу, обговорено клінічні протоколи з лікування судинних захворювань центральної нервової системи (доповідь – «Сосудистая патология головного мозга – современные национальные протоколы»), заслухано 29 наукових доповідей, серед яких представлені результати власних досліджень:

 • артеріовенозні мальформації головного мозку – сучасні підходи та тенденції в лікуванні;
 • клініка, діагностика та лікування субарахноїдального крововиливу, аргументи доказової медицини;
 • селективний внутрішньоартеріальний тромболізис при лікуванні ішемічних інсультів – власний досвід;
 • первинна та вторинна профілактика розриву артеріальних аневризм головного мозку;
 • віддалені результати ендоваскулярного лікування хворих зі складними церебральними артеріальними аневризмами;
 • досвід хірургічної реваскуляризації за наявності оклюзійно–стенотичного ураження брахіоцефальних артерій з урахуванням даних МСКТ – перфузії;
 • фактори, що зумовлюють несприятливий результат при ендоваскулярному хірургічному лікуванні інтракраніальних аневризм з різноманітними клінічними проявами та інші.


Проведено телеміст з prof. Charbel Mounayer (Франція – Limoges Centre Universitaire Hospitalier), який розповів про новітні можливості в лікуванні артеріовенозних мальформацій та дуальних фістул, а також про нові емболізуючі речовини. – Liquid embolic agents in AVMs and dural fistula treatment. prof. Charbel Mounayer (France). (30 хв.)
Dr. Sanita Ponomarjova (Latvia) розповіла про сучасні можливості, супровід хворих та організаційні особливості при проведенні механічної тромбекстракції у хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу. – Mechanical thrombectomy: statement of the art in 2016. dr. Sanita Ponomarjova (Latvia) (40 хв.).

В.о. директора ДУ «Науково-практичного Центру ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» д.мед.н. Дмитро Щеглов у заключній доповіді підкреслив:

 «Ендоваскулярний напрямок в медицині змінив уявлення багатьох лікарів щодо діагностики та оперативних втручань на головному мозку. Якщо вважати, що медицина є частиною людської культури, то ендоваскулярна хірургія – крок до більш високого рівня цієї культури. На сьогодні ендоваскулярна нейрорентгенохірургія є найбільш повноцінним напрямком сучасної медицини.

Приємно зазначити, що до уваги присутніх були запропоновані не лише наукові доповіді та лекції, а й практичні рекомендації та методичні інновації. Було проведено майстер-класи, які виявили велику зацікавленість учасників.

На V науковому симпозіумі обговорені клінічні результати та науковий досвід провідних закладів, що займаються ендоваскулярної нейрорентгенохірургією в Україні та міжнародних спільнотах. Науково-практична діяльність симпозіуму спрямована на розробку та впровадження в практику медичних інновацій з метою покращення лікування населення України, удосконалення якості медичної допомоги хворим, підвищення кваліфікації медичних працівників, частина з яких бере активну участь у міжнародному співробітництві з відповідними професійними асоціаціями, які об’єднують фахівців з ендоваскулярної нейрорентгенохірургії».