День Серця у Національному інституті терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України

666

Мета Дня Серця – підвищити усвідомлення суспільством небезпеки, яку являє собою епідемія серцево-судинних захворювань, як у всьому світі, так і в кожному конкретному регіоні, а також стимулювати впровадження ефективних профілактичних заходів відносно ішемічної хвороби серця і мозкового інсульту у всіх групах населення.
27 вересня у м. Харкові планується проведення «Дня серця», який щорічно відзначається в останню неділю вересня, починаючи з 2000 року, і підтримується організаціями-членами Світової Федерації Серця, в партнерстві з ВООЗ, ЮНЕСКО та іншими міжнародними організаціями.

Ініціатором проведення Дня Серця 27.09.2015 р. саме у Харкові є Асоціація профілактичної медицини, яка створена при ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України».

Заходи проводяться у рамках виконання програми «Європейської стратегії здоров’я – 2020» щодо неінфекційних захворювань (НІЗ) на період до 2020 року за підтримки МОЗ України, НАМН України, АсоціаціЇ профілактичної медицини ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України” та Департаменту Охорони Здоров’я Харківської ОДА.

Akція ініціюється кардіологами, але орієнтована вона на всі верстви суспільства. У будь-якому віці повноцінне життя людини неможливе без Здорового Серця. «Серцеве» благополуччя дорослої людини формується в умовах його повсякденного життя,
там, де він живе, працює, вчиться, любить, ростить дітей, приймає відповідальні рішення, засвоює той або інший стиль поведінки.
А започатковується воно ще у ранньому дитинстві. Отже, проблема коронарного здоров'я людини не є тільки медичним інтересом,
вона має стати загальним зацікавленням для всього людства.

Для довідки:

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є провідною причиною смерті в світі – щорічно від них вмирає 17,3 млн. людей.

Чинниками ризику серцево-судинних захворювань є:

– підвищені кров'яний тиск і рівень холестерину і глюкози в крові,
– куріння,
– недостатнє вживання овочів і фруктів,
– надлишкова вага і ожиріння,
– гіподинамія та ін.

Щонайменше, близько 80% випадків передчасної смерті від ССЗ можна було б запобігти, якби систематично проводилась боротьба з основними чинниками ризику ССЗ: курінням, нераціональним харчуванням і низькою фізичною активністю.

Більше 20 років Всесвітня Організація Охорони здоров'я (ВООЗ), ЮНЕСКО та інші Міжнародні Організації об'єднують зусилля, щоб знизити тягар глобальної епідемії серцево-судинних захворювань, які щорічно стають провідною причиною смерті і населення України.

У Всесвітній день серця у всьому світі проводяться різні заходи, спрямовані на профілактику і контроль серцево-судинних захворювань. Вони допомагають людям усвідомити прості істини відносно того, як в повсякденному житті підтримувати здоров'я свого серця.

Мета цих заходів – надихнути людей підвищити свою повсякденну фізичну активність, слідувати принципам здорового харчування, відмовитися від куріння, контролювати у себе чинники ризику ішемічної хвороби серця і мозкового інсульту.

На жаль, на сьогоднішній день інформованість в області профілактики серцево- судинних захворювань украй низька, при цьому не менше 30% вважають, що дана проблема може не торкнутися їх особисто. Недоліки в проведенні профілактичної роботи з серцево-судинних захворювань серед населення пов'язані, перш за все, з відсутністю фінансування, системності, постійності і низьким рівнем охоплення населення профілактичними програмами.

Напередодні Всесвітнього Дня Серця Оргкомітет проведення Дня серця у Харкові звертається із пропозицією взяти активну участь в проведенні заходу, спрямованого на боротьбу з чинниками ризику розвитку серцево-судинних захворювань.

Ви можете взяти участь в аkції з оцінки факторів ризику ССЗ:

• зважування та виміру зросту, розрахунку індексу маси тіла, вимірів об'єму талії;
• консультацій дієтолога осіб з ожирінням;
• вимірювання артеріального тиску;
• визначення глюкози крові, загального холестерину;
• поширення листівок з рекомендаціями з дієти, здорового способу життя;
• показів ролика, презентації про здоровий спосіб життя, чинники ризику;
• в разі виявлення гіперхолестеринемії, гіперглікемії, артеріальної гіпертензії і т.д. почути рекомендації щодо проходження детальнішого обстеження в умовах спеціалізованих клінік.

Крім того, плануються:

– виступи і публікації в засобах масової інформації, присвячені проблемі серцево- судинних захворювань;
– випуск листівок здоров’я, пам’яток, брошур для населення;
– суспільні дискусії, медичні конференції на тему Дня, лекції, бесіди, семінари, консультації населення з питань здорового способу життя, профілактики і лікування серцево-судинних захворювань та ін.

Оргкомітет Дня серця:

ДУ “Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України”

Адреса: м. Харків, просп. Постишева, 2-А, 
поштовий індекс: 61039.
E-mail: info@therapy.gov.ua; it_org_gridasova@mail.ru

Детальніше про заходи, що відбудуться у рамках Дня серця, повідомлятимемо ближче до дати його проведення.
Слідкуйте за анонсами!