Пішов із життя Майданник Віталій Григорович

4330

Медичну спільноту сколихнула ще одна тяжка звістка. Пішов із життя академік Національної академії медичних наук України (2010), доктор медичних наук (1989), професор (1991), Заслужений лікар України (2001), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2009), завідувач кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (з 1990) Майданник Віталій Григорович.

Заслуги Віталія Григоровича широко визнані в України та за кордоном. Відомий учений-педіатр, фахівець в галузі нефрології дитячого віку, зробив суттєвий внесок у вивчення механізмів розвитку та розробку нових методів діагностики і лікування мікробно-запальних захворювань сечової системи у дітей. Встановив провідну роль структурно-функціональних порушень мембран і біоенергетики імунокомпетентних клітин у формуванні імунодефіциту при пієлонефриті. Вперше детально вивчив роль фібронектину, простагландинів, імунних комплексів, їх склад та фізико-хімічні властивості при мікробно-запальному ураженні паренхіми нирок, що дозволило запропонувати оригінальну концепцію його патогенезу і доповнити класифікацію пієлонефриту у дітей. Обгрунтував та розробив нові методи діагностики і лікування пієлонефриту, які широко впроваджені в клінічну практику. За його ініціативою в 1998 році створено перше в Україні дитяче відділення хронічного гемодіалізу, що дозволило суттєво покращити надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю.

Особливо важливими в науковій роботі В.Г. Майданника та його учнів є дослідження порушень вегетативної нервової системи у дітей. Вперше визначені особливості вегетативного і гормонального гомеостазу, варіабельності серцевого ритму та артеріального тиску, порушення центральної, мозкової й периферичної гемодинаміки та мікроциркуляції у дітей з різними клінічними формами вегетативних дисфункцій. Цілеспрямоване, багаторічне вивчення особливостей перебігу вегетативних дисфункцій у дітей дало змогу запропонувати принципово нову класифікацію захворювання, затверджену на III-ому Конгресі педіатрів України (2006 р.), розробити нові методи та критерії діагностики, апробувати сучасні підходи до лікування. За його участю розроблено високочутливий електронний стетофонендоскоп та комп’ютерна система аналізу звуків, які не мають аналогів в світовій практиці, що дало можливість створити поліхромні респіросонограми та оптимізувати діагностику захворювань органів дихання у дітей. До основних напрямів наукової діяльності В.Г.Майданника належить також глибоке та плідне вивчення різних аспектів кардіоревматології, гастроентерології та ендокринології дитячого віку.

Віталій Григорович Майданник був основоположником вивчення порушень вегетативної нервової системи та особливостей перебігу психосоматичних захворювань у дітей, запропонував нову їх класифікацію , створив школу дитячих вегетологів та Центр діагностики і лікування вегетативних дисфункцій у дітей (з 1990 р.). За його участю розроблено високочутливий електронний стетофонендоскоп та комп’ютерна система аналізу звуків, які не мають аналогів в світовій практиці, що дало можливість створити поліхромні респіросонограми та, в свою чергу, оптимізувати діагностику захворювань органів дихання у дітей. За життя В.Г. Майданник мав велику наукову школу і був відзначений багатьма вітчизняними та міжнародними нагородами

Президія НАМН України висловлює щирі співчуття його рідним та близьким.