ПРОФІЛАКТИКА РОЗВИТКУ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛОР-ОРГАНІВ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

1659

НАМН України разом з ДУ «Інститут отоларингології ім. професора О.С.Коломійченка НАМН України» розробили рекомендації щодо профілактики розвитку захворювань ЛОР-органів під час пандемії COVID-19.