САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УЧНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

2513

Д.мед.н., проф. Махнюк В.М., д.мед.н., ст.н.с. Платонова А.Г., к.біол.н. Павленко Н.П.

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ»

З 24 лютого 2022 року Україна перебуває у стані війни. В таких умовах гостро постало питання збереження процесів життєдіяльності дітей, що потребувало створення для них умов цивільного захисту. Для забезпечення освітньої діяльності в умовах воєнного стану були внесені зміни до Законів України: Кодексу цивільного захисту, «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову перевищу освіту».

Відповідно до вимог статті 21 Кодексу цивільного захисту України учні ЗЗСО країни мають право на забезпечення засобами колективного цивільного захисту.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій» від 29.07.2022 №2486-ІХ врегульовано питання щодо проектування та будівництва у школах та дитячих садках, захисних споруд цивільного захисту (сховище, приторадіаційне укриття, споруди подвійного призначення) з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

Усі існуючі ЗЗСО України за вимогами наказу МВС України від 09.07.2018 р. №579 входять до фонду захисних споруд цивільного захисту, є будівлями подвійного призначення та вважаються найпростішим укриттям не тільки для учнів, а й населення, що проживає у пішохідній доступності ЗЗСО.

Визначення поняття «споруди цивільного захисту», «інженерно-технічні заклади цивільного захисту» та ін. сформульовано у наступних законодавчих, підзаконних та нормативних документах: Кодекс цивільного захисту України; Постанова Кабінету міністрів України «Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб», від 25. 03. 2009 р.; ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)»; ДБН А.3.1-9:2015 «Захисні споруди цивільного захисту. Експлуатаційна придатність закінчених будівництвом об’єктів»; ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони» (із змінами); Наказ Державної служби з надзвичайних ситуацій України «Вимоги щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту» від 14.06.2022 №03-1870/162-2.

Споруди цивільного захисту – це сховище, протирадіаційне укриття, споруди подвійного призначення. Фонд захисних споруд цивільного захисту може збільшуватися шляхом будівництва швидко­споруджу­ваних захисних споруд цивільного захисту та створення найпростіших укриттів.

Захисні споруди цивільного захисту, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття складають фонд захисних споруд цивільного захисту і належать до засобів колективного захисту.

Для створення безпечних умов перебування у закладах освіти для учнів і працівників під час воєнного стану ДСНС України  було розроблено «Рекомендації щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту персоналу та дітей (учнів, студентів) закладів освіти» від 14.06.2022 № 03-1870/162-2.

За чинною нормативною базою орієнтовний набір приміщень в укритті закладу освіти надано на Рисунку.

1 – приміщення для людей; 2 – лавки, дворівневі ліжка; 3 – медпункт; 4 – пункт управління ЦО; 5 – приміщення для продовольства; 6 – для вентиляційного обладнання; 7 – тамбур; 8 – фільтровентиляцйна; 9 – розширювальна камера; 10 – тамбур-шлюз; 11 – вхід 1; 12 – ДЕС; 13 – склад ПММ; 14 – електрощитова; 15 – вхід 3 (аварійний вихід); 16 – санвузли (жіночий, чоловічий); 17 – вхід 2. Рисунок – Орієнтовний набір приміщень в укритті закладу освіти.

Передбачено, що за відсутності вбудованого укриття у закладі освіти (школі) рекомендується використовувати найближче розташоване із відповідною місткістю та у пішохідній доступності (не більше 100 м).

За наявності захисних споруд цивільного захисту у підвальних (цокольних) приміщеннях ЗЗСО у мирний час ці приміщення використовувались за іншим подвійним призначенням (склади або для проведення уроку допризовної військової підготовки «Захисники та захисниці України», у радянські часи – для стрільби з рушниці, тири).

Фахівцями лабораторії гігієни планування та забудови населених місць лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН України» розроблені санітарно-гігієнічні вимоги до укриттів цивільного захисту учнів в умовах навчального закладу, за якими повинні:

  • розміщуватися у підвальному або цокольному поверхах, а за умови наявності огороджувальних будівельних конструкцій – на першому поверсі будівлі;
  • забезпечуватись електроживленням, штучним освітленням, системами водопроводу та каналізації, мати примусову або природну вентиляцію. Якщо відсутні водопостачання і каналізації, мають бути окремі приміщення для встановлення біотуалетів;
  • мати не менш ніж два евакуаційні виходи, один з яких може бути аварійним (у споруді подвійного призначення або найпростішому укритті місткістю менш як 50 осіб допускається наявність одного евакуаційного виходу);
  • мати рівну підлогу, придатну для забезпечення місцями для сидіння або лежання (лави, інші місця для сидіння та лежання);
  • мати висоту приміщень не менше 2 м (допускається не менше 1,8 м, якщо це було передбачено проектною документацією);
  • мати місткість укриттів з розрахунку 1,0 м² площі основних приміщень на одну особу;
  • забезпечуватись обладнанням з безперервним режимом роботи впродовж не менше 48 годин;
  • забезпечуватись контейнерами для зберігання продовольства, резервним штучним освітленням, первинними засобами пожежогасіння, засобами надання медичної допомоги, засобами зв’язку й оповіщення, шанцевим інструментом (лопата піхотна (мала), велика саперна лопата, сокира військова (спеціальна), киркомотика, лом).

Через приміщення укриттів, призначених для перебування дітей, не мають проходити водопровідні та каналізаційні магістралі.

При відсутності в будівлі ЗЗСО укриттів пропонується, як елемент запозичення досвіду воюючої країни Ізраїлю, встановлення вуличних укриттів у пішохідній доступності школярів ЗЗСО, що забезпечить створення умов безпеки при тимчасовій повітряній тривозі в умовах воєнного стану.

Крім того, у всіх школах Ізраїлю діти мають чіткий алгоритм дій – «Шлях до укриття», «Трикутник життя», відповідно до яких вони діють у разі повітряної тривоги. За аналогією кожна українська дитина знає, що у випадку, коли вона не може або не встигає потрапити до сховища, необхідно використовувати «Правило двох стін».

Таким чином, внаслідок, зумовлених триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, та з метою підвищення рівня безпеки учнів, вчителів, персоналу в умовах воєнного стану, обґрунтовано критерії санепідблагополуччя для укриттів цивільного захисту при будівництві/або відновленні закладів освіти, що відповідає основним положенням новітнього законодавства України та міжнародним вимогам.