Заголовок

572

17-18 жовтня  2013 року у м.Трускавець проведено з’їзд Асоціації урологів України, який був присвячений актуальним питанням вітчизняної урології.
 

Організаторами з’їзду стали Національна академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров’я України, ДУ «Інститут урології НАМН України», Львівська обласна держадміністрація, ЗАТ «Трускавецькурорт», Асоціація урологів України. Оргкомітет очолив директор ДУ «Інститут урології НАМН України» член-кореспондент НАМН України, професор С.О. Возіанов.
   
  З’їзд носив політематичний характер, що підтримано делегатами та знайшло своє відображення в його резолюції. В роботі з’їзду прийняли участь понад 700 фахівців, в тому числі делегати з усіх областей України, завідувачі профільних кафедр та курсів вищих медичних закладів України, головні урологи обласних адміністративних територій України, колеги з Нідерландів, Італії, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Азербайджану, Казахстану, Польщі.

  На порядку денному з'їзду розглядалися такі напрямки – захворювання передміхурової залози: етіологія, патогенез, діагностика, лікування; обструктивні уропатії; малоінвазивна урологія; нефректомія, постнефректомічний синдром, єдина функціонуюча нирка; нове в урології; організаційні питання.

  Особливістю даного заходу було те, що, завдяки заздалегідь підготовленому технічному оснащенню, через інтернет в режимі on line прийняти участь у з'їзді змогли інтернет-користувачі як нашої країни, так і за кордоном. З’їзд відмічає, що вітчизняна урологія за останні п’ять років досягла певних успіхів в різних аспектах спеціальності, що дозволило покращити якість надання спеціалізованої допомоги хворим  –  в результаті зменшилась летальність на урологічних ліжках і післяопераційна при основних видах оперативних втручань, смертність населення від основних урологічних захворювань, стали меншими показники первинної інвалідності серед працездатного населення.   

На з’їзді була прийнята нова редакція Статуту АУУ, відбулися вибори керівництва Асоціації. Президентом Асоціації урологів України  одноголосно обрано член-кореспондента НАМН України, професора С.О. Возіанова, Віце-Президентом – член-кореспондента НАМН України, професора В.М. Лісового. Обрано Координаційну Раду та Правління Асоціації. Почесним Президентом Асоціації урологів України  став академік НАН та НАМН України, професор О.Ф. Возіанов. З повним переліком членів Координаційної  Ради та Правління можна ознайомитись на офіційному сайті ДУ «Інститут урології  НАМН України»:  http://www.inurol.kiev.ua/