Заголовок

814

ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України” заснував стипендію імені академіка О.І. Арутюнова для молодих учених-нейрохірургів і для молодих учених у галузі фундаментальних досліджень у нейрохірургії.
Положення
про стипендію імені академіка О.І. Арутюнова
для молодих учених-нейрохірургів і для молодих учених у галузі фундаментальних досліджень у нейрохірургії

1. Стипендія ім. академіка О.І. Арутюнова для молодих учених-нейрохірургів і для молодих учених у галузі фундаментальних досліджень у нейрохірургії (далі Стипендія) Державної установи “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова Національної академії медичних наук України” (далі Інститут) і Благодійної організації «Благодійний фонд «Сприяння розвитку «ДУ Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова» (далі БФ «ДУ ІНХ») призначається з метою підтримки молодих учених віком до 35 років, що працюють у галузі нейрохірургії і які успішно здійснюють актуальні науково-технічні розробки в цьому напрямку.
2. Претендентами на Cтипендію можуть бути співробітники, клінічні ординатори, аспіранти Інституту, які відповідають вимогам, перерахованим у п. 1.
3. Стипендія виплачується з коштів БФ «ДУ ІНХ».
4. Стипендія призначається один раз на календарний рік і виплачується щомісяця.
5. Розмір Cтипендії на наступний календарний рік визначається рішенням БФ «ДУ ІНХ не пізніше 15 грудня поточного року.
6. Право висування претендентів на Cтипендію мають директор Інституту, його заступники, учений секретар, керівники підрозділів Інституту, збори підрозділів Інституту, Рада молодих учених Інституту та фахівці з науковим ступенем доктора наук, що працюють в Інституті, за мотивованим письмовим поданням.
7. Засідання конкурсної комісії для обговорення і визначення кандидатур на одержання Cтипендії на наступний календарний рік відбувається не пізніше 31 жовтня поточного року. Склад конкурсної комісії призначається Вченою Радою Інституту не пізніше 30 вересня поточного року.
8. Затвердження кандидатури стипендіата на наступний календарний рік відбувається на засіданні Вченої Ради Інституту не пізніше 31 грудня поточного року на підставі подання конкурсної комісії і, за необхідності (за наявності двох та більше претендентів), на підставі таємного голосування.
Рішення Вченої Ради затверджується директором Інституту.
9. Стипендія виплачується тільки за період роботи або навчання в Інституті. При наданні клінічному ординатору, аспіранту академічної відпустки, при звільненні співробітника з Інституту виплата Стипендії припиняється.
Виплата Стипендії може припинятися також рішенням Вченої ради Інституту.
 
Ухвалено
на засіданні Вченої ради
ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України”
25 квітня 2014 р.