Академіку Дмитру Іллічу Заболотному — 70 років!

909
Академік Дмитро Заболотний під час засідання Президії НАМН України

Резюме. 8 листопада 2017 р. виповнюється 70 років від дня народження видатного вченого-клініциста, блискучого хірурга, талановитого організатора — академіка Національної академії медичних наук (НАМН) України, професора Дмитра Ілліча Заболотного. Невичерпний творчий потенціал, широкий світогляд і майстерність у нелегкій професії, без сумніву, є високим прикладом для наслідування і джерелом для натхнення. Сторінки біографії Дмитра Ілліча — це віхи становлення лікаря, вченого, організатора та людини, які воістину гідні захоплення.

Академіку Дмитру Іллічу Заболотному — 70 років!Дмитро Ілліч Заболотний — директор Державної установи «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка НАМН України» — керівник клініки запальних захворювань ЛОР-органів, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Народився 8 листопада 1947 р. у с. Мазурівка Тульчинського району Вінницької області в родині вчителів. З 1965 р. — студент лікувального факультету Чернівецького медичного інституту. Одночасно з навчанням багато займається науковою роботою при кафедрах фармакології та факультетської хірургії. Результати своєї наукової діяльності активно висвітлює на багатьох конференціях по всій Україні, отримуючи грамоти за найкращу наукову роботу.

Трудовий шлях Дмитро Ілліч розпочав у 1971 р. практикуючим лікарем у Волочиській центральній районній лікарні Хмельницької області: спочатку лікарем-оториноларингологом, згодом — завідувачем оториноларинологічного відділення.

З 1975 р. наукова, практична та громадська діяльність пов’язана з київським Інститутом отоларингології, де він починав свій шлях з посади клінічного ординатора (1975–1977) і в подальшому — молодшого, старшого наукового співробітника, заступника директора з наукової роботи, а з 1985 р. і по сьогодні — директора Інституту. У стінах вже рідного Інституту у 1978 р. Дмитро Ілліч захистив кандидатську, а у 1988 р. — докторську дисертації. Проходив стажування у відомих клініках Австрії, Німеччини, США та інших країн.

У 1992 р. Д.І. Заболотному присвоєно вчене звання професора. У 2000 р. його обрано членом-кореспондентом Академії медичних наук України, з 2010 р. — академіком, з лютого 2011 р. — членом Президії НАМН України, з січня 2016 р. — віце-президентом НАМН України.

Д.І. Заболотний — відомий вчений, висококваліфікований лікар-оториноларинголог, який володіє сучасним арсеналом консервативних та хірургічних методів лікування пацієнтів із різноманітними захворюваннями верхніх дихальних шляхів та вуха. Основні напрямки його наукової діяльності пов’язані з проблемами оториноларингології, імунології, алергології та онкології.

Академік Дмитро Заболотний є ініціатором, координатором та одним з провідних авторів розробки та впровадження найсучаснішої технології кохлеарної імплантації для реабілітації хворих з глухотою; нових методів ендоскопічної хірургії на ЛОР-органах; удосконалення та впровадження складних краніофаціальних хірургічних втручань у хворих із ЛОР-онкопатологією та патологією основи черепа. Стояв у витоків вивчення та розробки методів застосування найсучасніших новітніх композитних матеріалів, створених із використанням досягнень нанотехнологій, для проведення реконструктивно-відновних операцій в оториноларингологічній практиці.

Дмитро Ілліч зробив значний внесок у наукові розробки з вивчення стану місцевого та системного імунітету у пацієнтів із запальними та алергічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів та вуха. Для лікування таких хворих вперше запропонував низькомолекулярний препарат тимусу, який наразі застосовується у багатьох країнах світу. Широко відомі праці Д.І. Заболотного з розробки та впровадження різних, в тому числі неінвазивних, методів специфічної імунотерапії у пацієнтів з алергічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів. Розробив принципи місцевого застосування природних і синтетичних імуномодуляторів для профілактики та лікування хворих на алергічні й неспецифічні запальні захворювання верхніх дихальних шляхів та вуха. Сприяв широкому впровадженню ензимотерапії в практику оториноларингології, втілив нові підходи до специфічної імунотерапії з використанням цілого спектра вітчизняних алергенів. За його ініціативою у 2000 р. на базі Інституту створено Республіканський алергологічний центр, у якому запущено в серію більш ніж 120 вітчизняних алергенів.

Академік Д.І. Заболотний є автором понад 500 наукових публікацій, 27 монографій, 23 підручників, понад 70 винаходів та патентів. Підготував більше 50 докторів та кандидатів наук, багато з яких вже стали професорами, доцентами, очолюють кафедри, лабораторії тощо, як в Україні, так і в інших державах.

Дмитро Ілліч постійно піклується про наукову молодь та залучення талановитих молодих фахівців до наукової роботи Інституту. Він завжди підтримує ініціативи молодих вчених у здійсненні наукової діяльності, підвищенні кваліфікації, реалізації творчого потенціалу для розвитку і вдосконалення наукової сфери України.

Наукову та науково-організаційну діяльність Дмитро Ілліч успішно поєднує з суспільною та громадською роботою. Він є членом Президії Вченої медичної Ради Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) України, членом секції «Медицина» Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки; головою комісії Державного експертного центру МОЗ України; членом Правління Європейської федерації оториноларингологів; головою Правління Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів; президентом Федерації громадських медичних об’єднань України; головним редактором журналів «Журнал вушних, носових і горлових хвороб», «Ринологія», «Оториноларингология. Восточная Европа»; членом редакційних колегій та редакційних рад багатьох вітчизняних та закордонних журналів; почесним членом наукових товариств оториноларингологів та ринологів Росії, Італії, Білорусі, Грузії, Казахстану та ін.

Академік Дмитро Заболотний — голова Наглядової ради Львівського та Він­ницького медичних університетів, почесний професор Тернопільського медичного університету та Медичного і фармацевтичного університету «Ніколає Тестеміцану» (Республіка Молдова).

Наукова та громадська діяльність ювіляра відзначена високими державними нагородами: орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України; також нагороджений Почесними грамотами МОЗ України, НАМН України, Київської міської державної адміністрації. Почесний громадянин міста Тульчин.

Надійною опорою в житті є дружина Ольга Максимівна, лікар-офтальмолог. Продовжує династію донька Діана — доктор медичних наук, лікар-отоларинголог ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка НАМН України».

Президія НАМН України, колектив Інституту та члени Українського наукового медичного товариства лікарів-оториноларингологів від усього серця бажають ювіляру міцного здоров’я і щастя, благополуччя та сімейного затишку, добра і Божого благословення! Нехай здійснюються усі життєві та творчі плани й завжди буде достатньо наснаги для нових звершень!

Редакція «Українського медичного часопису» приєднується до теплих привітань і щиро зичить академіку Д.І. Заболотному подальших професійних здобутків на благо пацієнтів!

"Український медичний часопис"
5 (121) – IX/X 2017 

Джерело: http://www.umj.com.ua/article/116631/akademiku-dmitru-illichu-zabolotnomu-70-rokiv