Чи можливо уповільнити перебіг хвороби Альцгеймера?

1177

Порушення пам’яті є одним з найважливіших поведінкових проявів хвороби Альцгеймера. Втрата здібностей до орієнтації у просторі, забування поточної інформації та недавнішніх подій виникає на ранній стадії хвороби. Науковцями доведено, що в основі таких порушень роботи мозку є зміни в синаптичній передачі інформації в нейронних мережах структур мозку – гіпокампі та передніх відділах кори великих півкуль мозку, тобто в структурах, що відповідають за процеси пам’яті. Важливо відзначити, що саме нейрони неокортексу та гіпокампу найбільше потерпають від надлишкового накопичення β-амілоїдного пептиду, який є токсичним для клітин мозку, де з часом формуються сенильні бляшки, характерні для ураження мозку при хворобі Альцгеймера.

Науковці лабораторії нейрофізіології, імунології та біохімії ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» в експериментах, проведених на лабораторних щурах та клітинах крові, довели важливе значення нейрозапалення у розвитку даного процесу. Тому на їх думку, для уповільнення розвитку хвороби Альцгеймера необхідне пригнічення нейрозапалення. Увагу привернули поліфеноли, зокрема куркумін, який здатний активно пригнічувати неспецифічне запалення. Саме куркумін викликає активацію прозапальних цитокінів на рівні ядерних факторів експресії та у такий спосіб зменшує утворення надлишку β-амілоїдогенного пептиду. Експериментальні дослідження виявили, що інтраназальне введення куркуміну, укладеного в ліпосоми, чинить антизапальну дію у цільових структурах головного мозку та покращує просторову і робочу пам’ять за умов моделювання хвороби Альцгеймера.

Результати досліджень опубліковані у вітчизняних (Ukr. Biochem. J. – 2016, 2018; Biotechnologia Acta – 2015, 2019; Фізіологічний журнал – 2019, 2020) та закордонних (Scholars International Journal of Biochemistry – 2018; Journal of Alzheimer’s Disease & Parkinsonism – 2017; Advances in Biochemistry – 2016; Biomed. Chem. – 2015) наукових виданнях і захищені патентом на винахід.