Заголовок

503

13 – 14 березня 2014 року ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» сумісно з Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України проведена науково-практична конференція з міжнародною участю «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Тринадцяті Данилевські читання).
У роботі конференції взяли участь 612 осіб – представників 12-ти областей України, м. Києва, АР Крим, Грузії.
Із привітанням до учасників конференції звернулись директор ДУ «ІПЕП ім. В.Я. Данилевського НАМН України» проф. Ю.І. Караченцев, проректор з наукової роботи ХНМУ проф. В.В. М’ясоєдов, заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Г.В. Бондарчук, директор Департаменту охорони здоров’я Харківської міськради Ю.В. Сороколат. В їх виступах було відзначено, що регулярне обговорення найсучасніших досягнень фундаментальної і прикладної ендокринології із визначенням тенденції її подальшого розвитку та питань, що потребують першочергової уваги, обґрунтовують важливість формату Данилевських читань і необхідність продовження цієї традиції.

Провідна доповідь цьогорічних Данилевських читань була представлена директором ДУ «ІПЕП» проф. Ю.І. Караченцевим. В ній було проаналізовано найважливіші досягнення наукової школи Інституту в галузі експериментальної ендокринології і підкреслено, що ці дослідження відповідають світовим тенденціям сьогодення та спрямовані на вирішення актуальних проблем ендокринології.

Програму конференції склали 68 доповідей (39 усних та 29 постерних), у т. ч. 33 – з проблем діабетології, 6 – тиреопатології, 7 – репродуктології, 7 – присвячених вшануванню пам’яті знаменитого вченого-біохіміка,
чл.-кор. АН УРСР А.М. Утевського (110 років від дня народження).

За матеріалами конференції видано збірник тез.

Учасники конференції мали можливість ознайомитись із виставкою продукції фармацевтичних фірм та друкованою науковою продукцією співробітників ДУ ІПЕП.

Конференція завершилась прийняттям резолюції та врученням дипломів і грошових премій від ФК «Здоров’я» авторам кращих наукових робіт.