Результати вимірів в зоні пожежі у м. Василькові

461

10 – 11 червня 2015 року фахівцями ДУ «Інститут гігієни та медичної екології  України ім. О. М. Марзєєва» проводились виміри у зоні пожежі на складі палива у м. Василькові.
Виміри проводились у селітебній зоні. Саме в тих місцях, де крутився факел. Основні скарги населення свідчать про випадання сажі на поверхні: на грунті, рослинності, дахах будинків, автотранспорті тощо. Останнє було викликано короткотривалим дощем, що пройшов 9 червня 2015 року.
Згідно звіту завідуючої лабораторії гігієни повітря та оцінок ризику Інституту гігієни та медичної екології України ім. Марзєєва д. мед. н. , с.н.с. О. Турос  виміри пилу проводились за розміром TSP, PM2,5, PM 10 . При тому виникли труднощі із чітким виділенням Black Carbon у PM2,5 .

Результати вимірювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
(11.06.15)

п/п Місто відбору проб Найменування ПДК мр
(мг/м3)
ppm
(ср.)
мг/м3
(ср.)
мкг/м3
(ср.)
             
1. С. Путрівка, вул. Леніна, 89 Вуглецю оксид (СО) 5,0 0,075 0,092 92,5
Оксид азоту (NO) 0,4 0,089 0,118 118,0
Діоксид азоту (NO2) 0,2 0,004 0,008 8,0
Оксиди азоту (NOx) 0,2 0,093 0,126 126,0
Діоксид сірки (SO2) 0,5 0,0025 0,007 7,17
Формальдегід 0,035 0 0 0
ЛОС 0 0 0
Озон (O3) 0,16 0,06 0,0127 12,7
Пил РМ 2,5 0,011 11,83
Пил РМ 10 0,027 27,9
Метан (СН4) 50 1,24 0,876 876,0
2. С. Путрівка, вул. Пушкіна, 22 Вуглецю оксид (СО) 5,0 0,13 0,16 160,0
Оксид азоту (NO) 0,4 0,003 0,0039 3,9
Діоксид азоту (NO2) 0,2 0,001 0,002 2,03
Оксиди азоту (NOx) 0,2 0,004 0,0059 5,9
Діоксид сірки (SO2) 0,5 0,0011 0,003 3,17
Формальдегід 0,035 0 0 0
ЛОС 0 0 0
Озон (O3) 0,16 0,06 0,127 127,0
Пил РМ 2,5   0,019 19,26
Пил РМ 10   0,047 47,54
Метан 50 1,71 1,21 1210,0

 
 

Результати вимірювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
(10.06.15)

п/п Місто відбору проб Найменування ПДК мр ppm мг/м3 мкг/м3
(мг/м3) (ср.) (ср.) (ср.)
1. м.Київ, вул. Попудренко, 50 Вуглецю оксид (СО) 5,0 0,1298 0,1486 148,6
Оксид азоту (NО) 0,4 0,00089 0,0011 1,1
Діоксид азоту(NО2) 0,2 0,0060 0,0113 11,3
Оксиди азоту NОх 0,2 0,00689 0,0124 12,4
Формальдегід 0,035 0 0 0
ЛОС 0 0 0
Озон (О3) 0,16 0,0386 0,0755 75,5
Пил PM 2.5
Пил PM 10
Метан 50 1,32 0,8626 862,6
2. смт. Глеваха, вул. Вокзальна Вуглецю оксид (СО) 5,0 0,2223 0,2537 253,7
Оксид азоту (NО) 0,4 0,0423 0,0518 51,8
Діоксид азоту (NО2) 0,2 0,0030 0,006 6,0
Оксиди азоту NОх 0,2 0,0453 0,0578 57,8
Діоксид сірки (SO2) 0,5 0,00146 0,0038 3,8
Формальдегід 0,035 0 0 0
ЛОС 0 0 0
Озон (О3) 0,16 0,05677 0,111 111
Пил PM 2.5   0,007 7,48
Пил PM 10   0,072 72,20
Метан 50 1,397 0,9130 913,0
3.
 
с. Путрівка, вул. Леніна, 89
 
Вуглецю оксид (СО) 5,0 0,27 0,3081 308,1
Оксид азоту (NО) 0,4 0,1495 0,1827 182,7
Діоксид азоту (NО2) 0,2 0,0057 0,0107 10,7
Оксиди азоту NОх 0,2 0,1552 0,1934 193,4
Діоксид сірки (SO2) 0,5 0,00149 0,0039 3,9
Формальдегід 0,035 0 0 0
ЛОС 0 0 0
Озон (О3) 0,16 0,0617 0,1206 120,6
Пил PM 2.5   0,019 19,26
Пил PM 10     0,047 47,54
Метан 50 1,3198 0,8625 862,5
4. с. Путрівка (біля діт. Садка) Вуглецю оксид (СО) 5,0 0,11 0,013 13,6
Оксид азоту (NО) 0,4 0,05 0,066 66,0
Діоксид азоту (NО2) 0,2 0,002 0,004 4,0
Оксиди азоту NОх 0,2 0,052 0,07 70,0
Діоксид сірки (SO2) 0,5 0,005 0,013 13
Формальдегід 0,035 0 0 0
ЛОС 0 0 0
Озон (О3) 0,16 0,0485 0,0948 94,8
Пил PM 2.5   0,006 6,98
Пил PM 10   0,072 72,2
Метан 50 0,3796 0,2481 248,1
5. с. Кобці Вуглецю оксид (СО) 5,0 0,0257 0,0293 29,3
Оксид азоту (NО) 0,4 0,1017 0,1243 124,3
Діоксид азоту (NО2) 0,2 0,0017 0,0032 3,2
Оксиди азоту NОх 0,2 0,1034 0,1277 127,7
Діоксид сірки (SO2) 0,5 0,00066 0,0017 1,7
Формальдегід 0,035 0 0 0
ЛОС 0 0 0
Озон (О3) 0,16 0,07066 0,1382 138,2
Пил PM 2.5   0,006 6,08
Пил PM 10   0,02 20,64
Метан 50 1,136 0,7424 742,4
6. смт. Чабани, вул. Виноградна 17/8 Вуглецю оксид (СО) 5,0 0,2992 0,3414 341,4
Оксид азоту (NО) 0,4 0,058 0,076 76,0
Діоксид азоту (NО2) 0,2 0,0069 0,0129 12,9
Оксиди азоту NОх 0,2 0,034 0,068 68,0
Діоксид сірки (SO2) 0,5 0,00256 0,0067 6,7
Формальдегід 0,035 0 0 0
ЛОС 0 0 0
Озон (О3) 0,16 0,06358 0,1243 124,3
Пил PM 2.5   0,005 5,78
Пил PM 10   0,032 32,5
Метан 50 1,5836 1,0349 1034,9

 

За отриманими результатами визначення концентрацій забруднюючих хімічних речовин в приземному шарі атмосферного повітря селетебних зон навколо пожежі
сховища палива БРСМ можливо зробити висновок, що концентрації відповідних хімічних речовин не перевищують діючі в Україні гігієнічні норми.

Наразі в ДУ "Інститут гігієни та медичної екології НАМН України" проводяться дослідження проб грунту з місць опадів сажі.
Про результати досліджень буде повідомлено додатково. 

Результати короткотермінових вимірів проводились за допомогою медико-екологічної лабораторії, оснащеної аналітичним обладнанням HORIBA.