ФІЛІППОВ Юрій Олександрович

3093
(23.07.1937-19.06.2023 рр.), член-кореспондент Національної академії медичних наук  України , обраний  25.03.1994 р. за спеціальністю “терапія”,  доктор медичних наук (1976), професор (1981), Заслужений діяч науки і техніки України (1996), дійсний постійний член міжнародної організації лікарів-гастроентерологів і хірургів, директор Інституту гастроентерології НАМН України (1987-2011), науковий керівник відділу захворювань печінки та підшлункової залози цього ж інституту.


Висококваліфікований фахівець, лікар-інтерніст. З 1960-го р. працював у хірургії, анестезіології та реанімації, невідкладної терапії. 1970-1972 р. – завідувач відділом ургентної хірургії та реанімації Обласної Клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова та головний анестезіолог – реаніматолог області, заступник головного лікаря з хірургії. В Медичної Академії м. Дніпра працював асистентом, доцентом, професором кафедри анестезіології та хірургії. З 1986 р. по 2011 р. – директор Інституту гастроентерології НАМН України, керівник клінічного відділення захворювань печінки і підшлункової залози. 1986 – 2014 р.- Президент Асоціації лікарів – гастроентерологів України. Довгий час був головою Проблемної комісії МОЗ України “Гастроентерологія”, а також експертом вищої атестаційній комісії України, Головою спеціалізованої Вченої Ради МА та Інституту гастроентерології НАМН України. З 2012 р. – професор-консультант ОКЛ ім. І.І. Мечникова (м. Дніпро). Член Виконавчого Комітету Всесвітнього Протиракового Руху.

Член та віце-президент Міжнародної академії апіфітотерапії та бджільництва (штаб-квартира м. Дніпро), академік міжнародної академії екології та використання природних ресурсів, дійсний і постійний член міжнародної організації гастрохірургів, головний гастроентеролог Міністерства охорони здоров’я України, член редколегії Міжнародного журналу ‘Неpato-gaslroenterology”, міжвідомчого збірника “Гастроентерологія”, науково-практичного журналу “Сучасна гастроентерологія “.

Впродовж багатьох років керівник Міжнародного європейського Медичного Центру (Австрія, м. Відень).

Основні напрями наукової діяльності: аналіз та розробка наукових основ і методологічних аспектів організації та удосконалення гастроентерологічної науки; координація наукових досліджень за проблемою гастроентерології в Україні; вивчення етіології, патогенезу, клінічного перебігу найрозповсюдженіших і соціально вагомих гастроентерологічних захворювань; розробка найбільш ефективних методів профілактики, діагностики гастроентерологічної патології, лікування та реабілітації хворих; розробка методів ранньої діагностики преморбідного стану, який передує розвитку онкологічної патології органів травлення; створення нових натуральних лікувальних засобів (фіто-, апіпрепаратів та їх композицій); науково-методичне керівництво гастроентерологічною службою України. Оцінка фізіологічного та патологічного стану людини при різних захворюваннях (захищені Патентами Австрії, Європи та США, 2010). Розробка та впровадження в практику серійних лікувальних магніто-терапевтичних апаратів «ВІТМА-1» та «МАГНІТЕР-1».

Автор 500 наукових праць , в тому числі 4 монографії  , 48 авторських свідоцтв і патентів. Підготував 8 докторів та 60 кандидатів наук.
Голова Проблемної комісії “Гастроентерологія”, дійсний член Міжнародної академії екології та використання природних ресурсів ( МАЄВ, штаб-квартира – м. Москва, Росія), дійсний член  та віце-президент Міжнародної академії апіфітотерапії та бджільництва (штаб-квартира м. Дніпропетровськ, Україна), академік міжнародної академії екології та використання природних ресурсів, дійсний і постійний член міжнародної організації гастрохірургів, головний гастроентеролог Міністерства охорони здоров’я України, Президент асоціації лікарів-гастроентерологів України, член редколегії Міжнародного журналу ‘Неpato-gaslroenterology”, міжвідомчого збірника “Гастроентерологія”, науково-практичного журналу “Сучасна гастроентерологія “.

Понад 15 років – заступник голови збірника наукових праць Міжнародного Інформаційного Нобелівського Центру . До 2011 р. (понад 10 років) – член Виконкому Районної Ради (м. Дніпро).

Нагороджений орденом ‘За заслуги” III ступеня”, Почесною грамотою Верховної Ради України, Дипломом Міжнародної асоціації авторів наукових відкриттів, медаллю “Автору наукового відкриття” ім. П.Л. Капіци.

Основні наукові праці: “Сепсис” (1982 р.);  “Избранные вопросы гастроэнтерологии в практике авиационного врача” (1996 р.); “Актуальные проблемы в гастроэнтерологии” (1996 р.); «Невідкладна гастроентерологія» (2001);  «Рак шлунку з переходом на стравохід» (Німеччина); «Рання діагностика раку шлунка» (Німеччина,2014).