ТРІНУС Федір Петрович

2241
(25.02.1924 р.-23.05.2013 р.), член-кореспондент Академії медичних наук України, обраний 05.04.1993 р. за спеціальністю токсикологія,  член-кореспондент РАМН (1984 р.), член-кореспондент HAH України (1992 р.),  доктор медичних наук (1965 р.), професор (1969 р.), лауреат Державної премії України (1976 р.), Заслужений діяч науки та техніки України (1981 р.), завідувач відділу протизапальних та аналгезуючих засобів Інституту фармакології та токсикології АМН України (1987р.).


 
Відомий багатосторонніми дослідженнями в галузі механізмів дії нестероїдних антифлогістиків, неопіоїдних аналгетиків, протипухлинних засобів та антидотів. Виходячи із залежності хімічна структура – фармакологічна активність ним вивчено та впроваджено у клінічну і ветеринарну практику  нові лікувальні препарати (амізон, піримідант) та антидоти (антиціан, алоксим).
 
Автор пнад 400 наукових праць, у тому числі 4 монографій,  165 авторських свідоцтв, 5 патентів.
 
Підготував 10 докторів та 16 кандидатів наук.
 
Головний науковий співробітник Державного фармакологічного центру МОЗ України, член редакційної Ради 2 журналів, член спеціалізованої Ради при Інституті фармакології та токсикології АМН України.
 
Нагороджений орденом "Жовтневої революції", "Вітчизняної війни" І ступеню, "Знаком пошани"; та 9 медалями серед яких "За відвагу" та "Захиснику Вітчизни".
 
Основні наукові праці: "Фармакологический справочник" 8 видань (8-е видання -1998 );  "Нестероидные противовоспалительные средства" (1987 ); "Фармакологическая регуляция воспаления" (1987 ); "Ненаркотические анальгетики. " (1980 ).


Служб.: 03057  Київ-57, вул. Е. Потьє,  14. Інститут фармакології та токсикології АМН України, тел.: (+380) 44 456-78-64