ТОДУРОВ Борис Михайлович

4081
Народився 02.01.1965 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 13.09.2010 р. за спеціальністю «трансплантація серця»; доктор медичних наук (2006); доцент кафедри кардіології та функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім.. П.Л.Шупика (2007); професор (2015). Заслужений лікар України (2004); лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Хірургія серця та магістральних судин»; завідуючий відділенням трансплантації та хірургії серця з групою екстракорпоральних технологій та біоматеріалів Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова (2000 – 2003); заступник директора Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова з трансплантології (2003 – 2006); директор Київської міської клінічної лікарні «Київський міський центр серця» (2006 – 2013); генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України» (з 2013).

 
Борис Тодуров – відомий в Україні та за її межами як висококваліфікований спеціаліст та вчений у галузі кардіохірургії та трансплантації серця. 2001 року Тодуров Б.М. вперше здійснив пересадку серця людині, що дозволило Україні увійти до реєстру країн, де виконуються подібні операції. У 2015 році вперше в Україні виконав ультразвукову декальцинацію аортального клапана. У 2016 році вперше в Україні виконав операції з імплантації механічного серця (2 операції).  За останні 10 років він створив самостійну школу кардіохірургії, у якій рівень та результати операцій відповідають найкращим світовим стандартам.
 
Ним розроблена власна ефективна методика хірургічного лікування тромбоемболії легеневої артерії та низка хірургічних втручань, альтернативних до трансплантації серця (зокрема модифікації операції Батисти), тромбектомія з нижньої порожнистої вени в комплексі з нефректомією в умовах штучного кровообігу, торакоскопічна операція дитині з вродженою вадою серця.
 
Пріоритетні позиції у його дослідженнях посідають хірургічні методики лікування серцево-судинної патології у дітей та дорослих, особлива увага приділяється проблемам серцевої недостатності та тромбоемболії легеневої артерії. Наукове, теоретичне та практичне значення досліджень полягає в розробці та впровадженні нових діагностичних, терапевтичних та хірургічних підходів до різноманітної серцево-судинної патології у дітей та дорослих.

Автор 280 наукових праць, з них 22 патенти на корисну модель, підготував 1 доктора і 5 кандидатів медичних наук.

Б.М.Тодуров –  Президент Всеукраїнської асоціації фахівців з кардіоторакальної, ендоваскулярної хірургії та трансплантології, Засновник Громадської організації «Асоціація фахівців з аритмології та електрофізіології серця», Головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров’я ВОКМР (КМДА) зі спеціальності «Хірургія серця та магістральних судин», член Експертної ради з питань стратегічних напрямів лікування серцево-судинних захворювань, головний редактор журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія» , член редакційних рад «Українського кардіологічного журналу» та Українського науково-практичного журналу для лікарів з проблем СН – «Серцева недостатність»,
дійсний член Асоціації серцево-судинних хірургів України та Європейської Асоціації кардіоторакальної хірургії.
Завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика.

 
Основні наукові праці: «Формування стовбура легеневої артерії з аутоперикарду при операціях Роса» (2005); «Трансплантація серця. Перший досвід.» (2006); «Чи існує альтернатива трансплантації серця для хворих на серцеву недостатність в термінальній стадії» (2006); “Surgical treatment of Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension – Alternative for Transplantation of Heart-Lungs Complex” (2006), “Batista procedure – an alternative to heart transplantation?” (2007); «Безпосередні результати подвійного протезування клапанів серця у поєднанні з коронарним шунтуванням» (2010); «Рассасывающиеся стенты: новая эра в итервенционной кардиологии»(2013); «Клинический случай лечения острой сердечной недостаточности с использованием экстракорпоральной мембранной оксигенации у пациентов с острым идиопатическим гигантоклеточным миокардитом»(2016); «Досвід застосування механічної підтримки лівого шлуночка в лікуванні термінальної серцевої недостатності»(2017).

Службова адреса: 02660, м. Київ, вул. Братиславська, 5-а, ДУ «Інститут серця МОЗ України». Тел.: (044) 291-61-01, факс: (044) 291-61-02, E-mail: b.todurov@gmail.com