Заголовок

431

З 30.09.13р. – 10.10.13р. в ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМНУ» проходять дні відкритих дверей з нагоди міжнародного дня літньої людини. Лікарі проводять обстеження, надають консультації та рекомендації. 
Запрошуються літні люди без обмеження місцем проживання.
Семінари, цикли вдосконалення з «Актуальних питань геронтології і геріатрії»  для лікарів та медичних сестер різних регіонів України триватимуть до кінця грудня.
 
Наукові дослідження, що проводяться в ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМНУ»  стосуються:

  • механізмів старіння та чинників, які цей процес сповільнюють або прискорюють;
  • взаємозв’язку процесу старіння та вікової патології, перебігу основних захворювань ста­речого віку, розробка та вдосконалення методів діагностики, ліку­вання, профілактики, реабілітаційних заходів;
  • демографічної ситуації, умов життя, характеру хар­чування, трудової діяльності, їх впливу на стан здоров’я та три­валість життя населення України.

 
Заходи, що заплановано до кінця року в ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМНУ»:
 
04.10.13р. з 16.00 до 19.00   II – га міжнародна телеконференція «Міждисциплінарні  підходи у наданні геріатричної допомоги», (Учасники: Україна, США, Російська Федерація, Казахстан. Базове приміщення в Києві – НМАПО імені  П.Л. Шупика, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Ауд. № 401).
9-10.10.13р. У межах виконання Політичної декларації прийнятої на Віденській конференції зі старіння у вересні 2012р., відбудеться міжнародна «Конференція зі старіння в СНД 2013», (Москва).
3-4.10.13р. – Науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічна кардіоневрологія»,(м. Севастополь).
28-29.11.13р. – Науково-практична конференція з міжнародною участю «Кістково-м’язова система від дитинства до старості», (м. Донецьк).