«Актуальні питання радіаційної онкології в Україні»

1847

Запрошуємо фахівців-радіологів та онкологів узяти участь у роботі науково-практичної конференції УТРО з міжнародною участю «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні» 24 – 25 червня 2015 р. у Львові (№ 143 у Реєстрі конференцій на 2015 рік).
На конференції планується розглянути такі питання:

  • Променева діагностика в онкології.
  • Технічне переоснащення радіоонкологічних закладів України.
  • Застосування сучасних інноваційних технологій променевої терапії як самостійного методу лікування і як складової комбінованої та комплексної терапії.
  • Забезпечення якості променевої терапії онкологічних захворювань різних локалізацій.
  • Профілактика, діагностика і лікування ускладнень променевого та комбінованого лікування.
  • Терапія супроводу в радіоонкології.

До 20 квітня 2015 р. приймаються матеріали обсягом 5–6 стор. машинопису в 2 примірниках, на паперовому та електронному носіях (диски CD/DVD, текстовий редактор Word, шрифт — Times New Roman, розмір — 14), для публікацій в «Українському радіологічному журналі», занесеному до переліку фахових видань Державної атестаційної комісії (ДАК) України. До статті слід додати супровідний лист, анотацію українською та російською мовами (до 320 знаків) та ключові слова (до 7 слів або словосполучень). Англійською мовою додати: назва, заклад, повне ПІБ, анотацію та ключові слова). Просимо обов’язково повністю вказати ім’я та по-батькові всіх авторів публікації, моб. телефони та електронну адресу. Видавничі витрати становлять 50 грн за сторінку (включаючи весь обсяг статті), при наявності кольорових рисунків — 70 грн. за сторінку.
Організаційний внесок становить 300 грн.

Тексти, оформлені не за правилами або надіслані несвоєчасно, не реєструються. Не прийняті до друку статті не повертаються.
Матеріали для публікації та квитанції про оплату видавничих витрат слід надсилати на адресу: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, Україна, редакція УРЖ, e.mail imr_omo@ukr.net; imr_omo@mail.ru, обов’язково продублювати матеріали для публікації на електронну адресу: e-mail radiooncology-nir@yandex.ua.

Гроші за публікацію просимо надсилати на р/р 2600201681207, Укрексімбанк, Харків, МФО 351618, ОКПО 22684252 для Харківського регіонального благодійного протиракового фонду (ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024). У квитанції необхідно вказати мету платежу: на розвиток «Українського радіологічного журналу».
 
 
Адреса оргкомітету конференції:
Національний інститут раку МОЗ України, 03022, Київ, вул. Ломоносова, 33/43, тел.: +38 (044) 259 01 95, e-mail: radiooncology-nir@yandex.ua, м.т. 050-958-33-43, e-mail: valentina_ivankova@ukr.net – проф. Іванкова Валентина Степанівна.
Науково-організаційний відділ ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України», вул. Пушкінська, 82, Харків, 61024, тел.: (057) 704-10-62, e.mail imr_omo@mail.ru.
Львівський державний онкологічний  регіональний  лікувально-діагностичний центр, вул. Гашека 2а, м. Львів, 79031, тел.: (0322) 95 40 85; e-mail: obrovar@ukr.net, Головний лікар ЛДОРЛДЦ Ковальчук Ігор Васильович, м.т. 067-255-64-51 – лікар радіолог ЛДОРЛДЦ Бурак Орися Євстахіївна.
 
 
Анкета
Науково-практична конференція УТРО за участю міжнародних фахівців
«Актуальні питання радіаційної онкології в Україні»
24 – 25 червня 2015 р., м. Львів
 

1. Прізвище, ім’я та по батькові  
2. Місце роботи  
3. Посада   4. Науковий ступінь  
5. Адреса закладу  
телефон   моб.т   e-mail  
6. Форма участі: публікація тез доповідь інше  
7. Тема доповіді/ тез  
     
     
8. Необхідне для демонстрації обладнання:
мультимедійний проектор оверхед проектор слайдів інше  
                                     

 
            Просимо заповнену анкету учасника конференції надіслати на адресу оргкомітету до 15 травня 2015 року.