Подвійна відповідь підступному атеросклерозу

291

57-річний чоловік звернувся за консультацією до спеціаліста відділення хірургії та трансплантації серця ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» зі скаргами на болі в ділянці серця та значну різницю артеріального тиску на обох руках (до 80мм рт.ст.)

При обстежені було встановлено, що атеросклеротичним процесом уражено коронарні судини та першу порцію лівої підключичної артерії, що і викликало такі скарги.

Загалом атеросклеротичний процес є підступним. Повільно протікаючи, без особливих проявів, він може вражати декілька судинних сегментів, викликаючи різноманітні прояви.

На цей раз було уражено два вагомих судинних сегменти, тому оперативне втручання потребувало неабияких хірургічних навичок та нестандартного підходу, а також злагодженої роботи судинних хірургів, кардіохірургічної та анестезіологічної бригад.

Першим етапом пацієнту було виконано сонно-підключичне переключення, що дало можливість зберегти внутрішню грудну артерію до другого етапу лікування – вінцевого (коронарного) шунтування.

Вінцеве шунтування проведено на працюючому серці, без апарату штучного кровообігу. Цей метод є більш фізіологічним та з меншим відсотком розвитку можливих ускладнень.

Вже на 6 добу після операції пацієнт був виписаний додому в задовільному стані. Тепер чоловік займається буденними справами та періодично навідується до своїх лікарів на профілактичний огляд.

Контактна інформація за посиланням: https://www.surgery.org.ua/News/Details/efa65dcc-3723-46a4-b5df-6e03fff23384?title=PodviinaVidpovidPidstupnomuAterosklerozu