ТАТАРЧУК Тетяна Феофанівна

3540
Народилася 19.05.1959 р.,  член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обрана 13.09.2010 р. за спеціальністю "ендокринна гінекологія", доктор медичних наук (1999), професор (2002), Заслужений діяч науки і техніки України (2009), лауреат державної премії в галузі науки і техніки України (2012), заступник директора з наукової роботи ДУ " Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМН України", завідувач відділення ендокринної гінекології  ДУ “ ІПАГ ім. О.М. Лук'янової НАМН України”.

Татарчук Т.Ф – провідний вчений в галузі акушерства та гінекології, засновник школи ендокринної  гінекології в Україні.

Розробила та впровадила вперше в Україні систему надання медичної допомоги жінкам з клімактеричними розладами, в якій широко впроваджений принцип скринінгового обстеження жінок, на предмет раннього виявлення структурно-функціональних змін кісткової тканини, серцево-судинної патології та інших постменопаузальних метаболічних порушень.

Ряд досліджень і розробок під її керівництвом присвячені проблемам дисгормональних порушень у жінок в різні вікові періоди, в т.ч. юенільних кровотеч, передменструального синдрому, доброякісних пухлин геніталій та молочних залоз, а також поєднаних пухлин репродуктивної системи.


Важливим напрямком роботи Тетяни Феофанівни на сьогоднішній день є  також організація,  розробка та впровадження методів профілактики онкологічної патології репродуктивних органів у молодих  жінок. За її ініціативою з 2002 року втілена система скринінгового обстеження молочної та щитовидної залоз у пацієнток з патологією репродуктивної системи, яка суттєво підвищила рівень діагностики захворювань вказаних органів, в тому числі раку молочної залози та ендометрія.

Велику   увагу   приділяє      удосконаленню   інноваційних   хірургічних технологій  в гінекології.  За ініціативою та безпосередньої участі  Тетяни Татарчук удосконалені хірургічні методи з застосуванням малоінвазивних технологій та сучасних видів енергії, зокрема методу високочастотного зварювання тканин та методу емболізації маткових артерій в лікуванні міоми матки, що забезпечило можливість збереження або відновлення репродуктивної функції пацієнток з пухлинною патологією.

Одним з пріоритетних напрямків наукової діяльності Тетяни Татарчук в останні роки стало створення системи прегравідарної підготовки жінок з ендокринними причинами безплідності та невиношування вагітності. Низка наукових праць під її керівництвом спрямована на оптимізацію перебігу вагітності і, відповідно, зниження материнської та пеританальної захворюваності. Збільшення числа пологів  у цього контингенту пацієнток стало можливим внаслідок розробки та застосування алгоритмів діагностики та лікування недостатності лютеїнової фази, полікістозу яєчників, а також окремих функціональних порушень центральної нервової системи, розладів ліпідного та вуглеводного обміну, функції щитовидної залози як патогенетичних ланок розвитку порушення репродуктивної функції.


Є головним експертом МОЗ з питань дитячої та підліткової гінекології. Приділяє значну увагу гінекологічним проблемам дитячого віку – вадам розвитку геніталій, порушенню становлення менструальної функції, а також популяризації здорової сексуальної поведінки у підлітків. Розробила заходи, спрямовані на вдосконалення системи профілактики запальних процесів репродуктивних органів  у підлітковому віці та передпухлинної та пухлинної патології, зокрема раку шийки матки.

За участі Тетяни Феофанівни розроблено ряд нормативно-правових документів, що регламентують медичну діяльність, спрямовану на попередження, вчасне виявлення та лікування порушень репродуктивного здоров’я у жінок різних вікових категорій.
Триває активна науково-практична робота по захисту здоров’я  українських жінок – військових, що перебувають або повернулися із зони АТО в співробітнитстві з міжнародними організаціями.

За її ініціативи та безпосередньої участі проводяться школи-семінари для лікарів-гінекологів, сімейних лікарів, лікарів суміжних спеціальностей за актуальними тематиками репродуктивного здоров’я жінок. Активно приймає участь в організації та проведенні українських та міжнародних конференцій.

Головний редактор журналу «Репродуктивна ендокринологія»,  член редколегії 12 науково-практичних журналів, 3 з яких міжнародні.
Голова   комітету   з   біоетики  ДУ   «Інститут   ПАГ НАМН   України»,   член  спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій ДУ «Інститут ПАГ ім. О.М. Лук'янової НАМН України».  

 
Автор близько 400 наукових робіт, серед яких 10 монографій, довідників, посібників. Підготувала 5 докторів та 22 кандидати наук.
 
Основні наукові праці: “Гормональная заместительная терапия в лечении постменопаузального остеопороза” (2002 р.) “Эндокринная гинекология (клинические очерки)”, (2003), “Иммунологические аспекты менопаузы.- Климактерический период (избранные главы)” (2003), "Никто не умирает от старой кожи, разве что душа".- Климактерический период (избранные главы) (2003), “Развитие охраны материнства и родовспоможения в Украине” (2008).


Служб.: 04050, м. Київ-50, вул. П. Майбороди, 8, ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. О.М. Лук'янової НАМН України», тел.: (044) 279-21-56