СТЕПАНКІВСЬКА Галина Костянтинівна

2247
(19.05.1922 – 12.03.2017рp.), член-кореспондент Академії медичних наук України, обрана 05.04.1993 р. за спеціальністю акушерство і гінекологія, член-кореспондент HAH України (1991 р.) , Заслужений діяч науки України (1989 р.), доктор медичних наук (1967 р.), професор (1970 р.), завідувач кафедри акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету ім О.О. Богомольця ( 1974 р.-1991 р.), професор кафедри (з 1991 р.).

Клініцист високої кваліфікації, провідний учений в галузі акушерства та гінекології. Основні напрями наукових досліджень – особливості фізіологічних та патологічних станів скоротливої діяльності матки, перінатологія, онкогінекологія. Нею досліджено основні механізми нейрогуморальної регуляції наприкінці фізіологічної вагітності та при переношуванні вагітності, а також вивчено провідні фактори, що спричняють гіпоксію плода,  розробила методи лікування та профілактики цих порушень, вдосконалила методи лікування передпухлинних станів шийки матки та злоякісних новоутворень яєчників.

 
Автор понад 300 наукових праць, серед яких 17 книг, монографій, 2 підручники з акушерства та гінекології,  13 авторських свідоцтв. Підготувала 9 докторів  та 46 кандидатів  медичних наук.
 
Була головою наукового товариства акушерів -гінекологів України трьох скликань, учасником багатьох міжнародних і вітчизняних наукових форумів,  є членом редакційної ради журналу "Педіатрія , акушерство і гінекологія", науковий редактор журналу "Здоров'я жінки" та ін.
 
Нагороджена орденом "Трудового Червоного Прапора", орденом "Вітчизняної війни" 11 ступеню, нагрудним знаком "Знак пошани"  та 8  медалями.
 
Основні наукові праці: "Недонашивание и перенашивание беременности" (1982 ); "Послеродовые инфекционные заболевания" (1989 ); "Злокачественные новообразования яичников" (1985 ); "Справочник по акушерству и гинекологии" (1997); "Гінекологія" (1999 ); "Акушерство" (2000 ).