СОКОЛОВ Юрій Миколайович

1696
(14.08.1944-26.01.2021 рр.) член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 13.09.2010 р. за спеціальностю “інтервенційна кардіологія”, доктор медичних наук (1982), професор (1995), заслужений лікар України (1995), професор кафедри кардіології і функціональної діагностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, керівник відділу інтервенційної кардіології ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска НАМН України», почесний член Європейського товариства кардіологів (F.F.S.C., 2001).


Один з провідних вчених в галузі кардіології. Основний напрям наукової діяльності: лікування інфаркта міокарда і хронічної ішемічної хвороби серця. Ним був створений відділ інтервенційної кардіології в НДІ кардіології ім.М.Д.Стражеска (1991). Вперше в Україні виконав: 1.Коронарний тромболізис у пацієнта з гострим інфарктом міокарда (1991), 2. Коронарну ангіопластику у пацієнта з гострим інфарктом міокарда (1993), 3. Встановив стент в перші часи інфаркту міокарда (1997). З його ініціативи і за його участі з 2002 р. проводиться щорічний освітній курс з інтервенційної кардіології з міжнародною участю – «Київський курс з коронарних реваскуляризацій». З 2008 р. на кафедрі кардіології і функціональної діаностики Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ним організований півторамісячний курс з інтервенційної кардіології.
Автор 245 наукових праць, в тому числі 4 монографії, підготував 15 кандидатів медичних наук, член редколегій провідних наукових журналів.
Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, орденом «За мужність» III ступеня.
Основні наукові праці: «Інвазивна кардіологія і коронарна хвороба» (2002), «Посібник з кардіології» (2008), монографія «Настанова з кардіології» (2009), «Коронарна хвороба і інтервенційна кардіологія» (2010).