СМІЯН Іван Семенович

1483
Народився 10.01.1929 p., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 25.03.1994 р. за спеціальністю "педіатрія", доктор медичних наук (1968), професор (1973),  Заслужений працівник вищої школи України (1986), відмінник охорони здоров'я (1978), академік Академії наук вищої освіти України (1994), завідувач кафедри педіатрії (1970-2003), проректор з навчальної роботи (1975-1961) та ректор (1981-1997) Тернопільского державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, радник ректора (2004-2005).

Відомий учений в галузі дитячої патології гепатобіліарної системи, нирок та сечовивідних шляхів, гіпотрофії. Уперше науково обгрунтував та розробив методи лікування дітей на питних курортах.
 
Висококваліфікований педіатр, один з провідних вчених у галузі дитячої гастроентерології, нефрології та курортології. Його дослідження охоплюють широке коло проблем: розробка питань етіології, патогенезу, клініки і лікування захворювань гепатобіліарної, бронхолегеневої, сечової систем, гіпотрофії, патології періоду новонародженосгі; визначення концепції виникнення, класифікації та лікування синдрому мальабсорбції, ендогенної інтоксикації та її корекції в педіатрії, роль перекисного окислення ліпідів; стану мінеральної щільності кісток при різній патології у дітей.
 
Автор понад 600 наукових праць, в тому числі 72 монографій, підручників, навчальних посібників, брошур, лекцій, а також 11 літературно-художніх творів. Підготував 4 докторів та 39 кандидатів наук.

Голова обласної асоціації педіатрів, голова обласного товариства «Знання», депутат міських рад Тернополя та Трускавця в минулому, член численних редакційних колегій медичних журналів, член Наукового товариства імені Т.Г. Шевченка, Почесний професор Полтавської медичної стоматологічної академії та Тернопільського медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, почесний голова ради вчених м. Трускавця, занесений до книги видатних людей ХХ сторіччя (Кембрідж, 1998).

Нагороджений орденом «Знак пошани», Золотою медаллю Миру, Золотою медаллю болгарсько-радянської дружби «Вечна дружба», Міжнародною літературно-мистецькою премією ім. Григорія Сковороди, медаллю мінвузу УРСР «За досягнення в навчальній і методичній роботі», медаллю «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», грамотами та пам’ятними знаками МОЗ України, МОЗ СРСР, Національної академії медичних наук України,  Асоціації педіатрів, місцевих органів.

 
Основні наукові праці: "Климатно-бальнелогическое лечение хронических заболеваний почек и мочевыводящих путей у детей" (1967); "Комплексное лечение детей с хроническими заболеваниями печени и желчных путей в условиях курорта"(1973); "Детская курортология" (1985); "Гіпотрофія:" (1989); "'Харчування і розвиток дитини"(1992.); "Практична педіатрія:" (1993 ); "Синдром мальабсорбции углеводов у детей"(1994 ); "Бронхіальна астма дитячого віку" (1995 ); "Госпітальна педіатрія" (1997); "Факультетська педіатрія" (1998); "Особливості і семіотика захворювань дитячого віку" (1999); "Педіатрія (цикл лекцій)" (1999); "Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей" (2001); "Медична генетика дитячого віку" (2003); "Дитяча інфектологія"(2004); "Лекції з педіатрії" (2006); „Лікування дітей напитних курортах”(2006); Діабетична кардіоміопатія у дітей”(2007)”.


Адреса: м. Тернопіль, вул. і. Франка, 6, кв. 8. Тел. 050 577 74 71.