ФАДЄЄНКО Галина Дмитрівна

188

Народилася 22.06.1951 р., член-кореспондент НАМН України, обрана 16.09.2021 р. за спеціальністю “терапія”; доктор медичних наук (1999 р.), професор (2003 р.). Директор ДУ «Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України» (з 2013 р.), завідувачка відділом вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями (з 2013 р.).


Основні напрями наукової діяльності: вивчення патології органів травлення, коморбідності хвороб органів травлення з іншими захворюваннями, зокрема гастроезофагеальною рефлексною хворобою (ГЕРХ) та ішемічною хворобою, ГЕРХ та гіпертонічною хворобою, ГЕРХ та ожирінням, ГЕРХ та хронічним обструктивним захворюванням легень, неалкогольною жировою хворобою печінки та порушенням ліпідного обміну і атеросклерозом та ін.

За її ініціативи вперше в Україні було впроваджено дослідження бактерій Helicobacter pylori за допомогою мікробіологічного метода. Під її керівництвом вперше в Україні була розроблена інтегральна система прогнозування можливих ускладнень виразкової хвороби та її профілактики. Приймала участь в розробці та втілила в життя алгоритм прогнозу розвитку фіброзу і цирозу печінки при хронічних вірусних гепатитах.

Відома своїми роботами з проблем коморбідної патології внутрішніх органів. Приділяє увагу вивченню стану здоров’я населення та профілактиці захворювань терапевтичного профілю, вивченню патогенетичної ролі кишкової мікробіоти у виникненні і прогресуванні розповсюджених метаболічних захворювань: ССЗ, цукрового діабету 2 типу, ожиріння, неалкогольної жирової хвороби печінки та ін.

Автор більше 450 наукових робіт, у тому числі 47 монографій, посібників та підручників, 40 патентів та авторських свідоцтв. Підготувала 13 кандидатів та 2 докторів медичних наук.

Фадєєнко Г.Д. – президент Громадської організації «Українська асоціація профілактичної медицини», член президії правління Українського товариства терапевтів, голова Харківського товариства гастроентерологів Харківського медичного товариства, секретар Українського відділення Всесвітнього товариства гастроентерологів, член президії правління ГО «Українська гастроентерологічна асоціація» та голова її Харківського відділення.

Головний редактор фахових наукових видань «Український терапевтичний журнал» та «Сучасна гастроентерологія», член редакційної колегії журналу «Гастроентерологія», член редакційної ради журналу «Ліки України».

Нагороджена почесними грамотами Верховної Ради України, МОЗ України, Харківської ОДА, Харківської міської ради, почесними грамотами і дипломами Президії НАМН України за кращі науково-дослідницькі роботи, медаллю-відзнакою Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна», Подякою Харківського міського Голови, знаком пошани Національної академії медичних наук та медаллю «Трудова слава» II ступеня, Орденом преподобного Агапіта Цілителя Печерського, відзнакою НАН України «За наукові досягнення», Почесною Грамотою Профспілки працівників охорони здоров’я України; Грамотою Управління служби безпеки України в Харківській області; Почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава» (2021).

Основні наукові праці: «Сучасна фармакотерапiя шлунково-кишковых кровотеч» (1996); «Helicobacter pylori. Досягнення, проблеми, стратегiя боротьби в Українi» (1997); «Фармакотерапия пептических язв желудка и двенадцатиперстной кишки» (1997); «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь»( 2000); «Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов пищеварения» (2005, 2007, 2010); «Неотложные состояния в практике врача-терапевта» (2009); «Алкогольная болезнь органов пищеварения: клинические очерки» (2009); «Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних органов: в 2-х томах» (2009, 2011, 2013, 2015, 2018); «Фармацевтична енциклопедiя» (2010); «Emergency Management оf Internal Diseases» (2010); «Артериальная гипертензия: патогенез метаболических нарушений и терапевтическая стратегия» (2011); «Гепатопротекторы: от теории до практики» (2012); «Гипертоническая болезнь и ожирение» (2013); «Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: пищеводные, внепищеводные проявления и коморбидность» (2014); «Класифiкацiї захворювань органiв травлення» (2015); «Лабораторные тесты в клинической практике: выбор и интерпретация» (2015); «Алгоритми в практицi гастроентеролога» (2015); «Профiлактика неiнфекцiйних захворювань» (2016); «Кардиология в таблицах и схемах» (2016); «Гастроэнтерология в таблицах и схемах» (2016); «Коморбідність неінфекційних захворювань» (2020); «Клінічна фармакологія» (2021); «Актуальні питання гастроентерології» (2021); «Фармакотерпія лікарських засобів, що впливають на шлунково-кишковий тракт» (2021).

Службова адреса: 61039, м. Харків, просп. Любові Малої, 2а, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», тел.: (057)373-9-032; e-mail: therapy@amnu.gov.ua