ЧУМАК Анатолій Андрійович

329

Народився 10.02.1946 р., член-кореспондент НАМН України, обраний за спеціальністю “радіаційна імунологія” (16.09.2021 р.), доктор медичних наук (20.04.1984 р.), професор (25.05.1994 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2006 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2010 р.). Директор Інституту клінічної радіології Державної установи “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України” (з 2012 р.), завідувач лабораторії молекулярної біології відділу клінічної імунології ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України”.


Основні напрями його наукової діяльності: імунологічний моніторинг постраждалих контингентів різного ступеня тяжкості в ранній і віддалений період після опромінення; імунологічні механізми формування непухлинної і онкологічної патології; персистуючі інфекції, системне запалення низької інтенсивності – роль в реалізації соматичної і онкологічної патології.

Автор 567 друкованих наукових праць, в тому числі 32 авторських свідоцтв та патентів, 37 монографій (в співавторстві).

Підготував 4 доктори та 9 кандидатів наук.

Чумак А.А. – співдиректор Центру співробітництва з ВООЗ з медичної готовності, допомоги при радіаційних аваріях та здоров’я (REMPAN), член «Українського біохімічного товариства» та “Українського товариства фахівців з імунології, алергології та імунореабілітації”, голова вченої ради Інституту клінічної радіології ННЦРМ; голова медичної ради ННЦРМ, член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій за спеціальністю «клінічна алергологія», член редколегії 4 фахових журналів.

Нагороджений медалями «За трудову відзнаку» (1981 р.), “В пам”ять 1500-ліття Києва” (1982 р.) «За трудову доблесть» (1986 р.), «Народна шана українськи науковцям 1918-2018», МАРТІС «Золота фортуна» (2018 р.), має Подяку Урядової комісії за участь в роботах з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (1986 р.), почесний громадянин Кобеляцького району Полтавської області (2011 р.).


Службова адреса: 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 53.