РУДЕНКО Надія Миколаївна

322

Народилася 08.08.1956, член-кореспондент НАМН України, обрана за спеціальністю “дитяча кардіологія” (2021 р.), доктор медичних наук (2003р.), професор (2012р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2010р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2017р.). Заступник генерального директора кардіологічного профілю ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України» (з 2004 р.). Завідувачка кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії Національного університету охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (з 2011 р.).


Наукові інтереси Н.М. Руденко пов’язані з розробкою, вдосконаленням і впровадженням сучасних методів ранньої діагностики вроджених вад серця у дітей. Під її керівництвом створена і успішно розвивається програма пренатальної діагностики вроджених вад серця та розробка і визначення перинатальної тактики при виявленні вродженої вади серця у плода, що знайшло широке впровадження в клінічну практику у вигляді клінічного протоколу «Ведення вагітності та пологів при пренатально діагностованій вродженій ваді серця у плода» та дало змогу розробити систему надання екстреної кардіохірургічної допомоги новонародженим з критичними вродженими вадами серця та впровадити їх хірургічне лікування у перші години життя із застосуванням аутологічної пуповинної крові, що має міжнародне визнання; розробка і впровадження програми ранньої постнатальної діагностики та хірургічного лікування складних вроджених вад серця у дітей раннього віку, визначення показів та протипоказів до радикальних та етапних втручань при вродженій патології серцево-судинної системи дозволило удосконалити систему надання високоспеціалізованої кардіологічної та кардіохірургічної допомоги в Україні та сприяло покращенню результатів хірургічної корекції. Вперше в Україні розпочата програма ефективної кардіологічної та кардіохірургічної допомоги дітям старшого віку та дорослим з вродженими вадами серця вперше діагностованими та після хірургічної корекції.

Є автором 339 друкованих праць, 4 монографій, 15 навчально-методичних посібників, 71 тези та 17 охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності.

Підготувала 10 кандидатів медичних наук.

Руденко Н.М. – президент громадської організації «Всеукраїнська асоціація дитячої кардіології», член Асоціації серцево-судинних хірургів України, член редакційних колегій журналів «Український журнал серцево-судинної хірургії», «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», «Хірургія дитячого віку», експерт МОЗ України з дитячої кардіології.

Нагороджена орденом княгині Ольги II ступеня (2022р.), княгині Ольги III ступеня (2016р.), медаллю ім. М.М. Амосова НАМН України (2022р.).


Службова адреса: 04050, м. Київ, Іллєнка, 24. Тел.: (044) 206-50-24.