СУШКО Віктор Олександрович

425

Народився 16.01.1961 р., член-кореспондент НАМН України, обраний за спеціальністю “радіаційна медицина” (16.09.2021 р.), доктор медичних наук (11.02.2004р.), професор (01.02.2018р.), Заслужений лікар України (2009р.). Перший заступник генерального директора ДУ “Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України” (ННЦРМ) з наукової роботи (з 2011р.), голова Центральної міжвідомчої експертної комісії МОЗ України по встановленню причинного зв’язку захворювань, що привели до інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих наслідків в аварії на Чорнобильській АЕС (з 2007 р.), завідувач відділення пульмонології відділу терапії радіаційних наслідків Інституту клінічної радіології ННЦРМ (з 2003 по 2015 рр.) керівник відділу медичної експертизи та лікування наслідків впливу іонізуючого опромінення ННЦРМ (з 2015р.).


Основні напрями його наукової діяльності: дослідження бронхолегеневих ефектів гострого та хронічного опромінення аварійного, виробничого та природного (радон-222 в повітрі житлових приміщень) походження; дослідження ефектів впливу іонізуючого опромінення в межах професійних лімітів на верхні відділи шлунково-кишкового тракту; дослідження дії іонізуючого випромінювання на серцево-судинну систему; оцінка впливу іонізуючого опромінення на розвиток захворювань що призвели до стійкої втрати працездатності та смерті постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС; експертиза допуску до робіт і збереження працездатності персоналу ядерно-енергетичного та паливного комплексу при роботах в радіаційно-небезпечних умовах.

Автор 350 наукових праць, у тому числі 7 колективних монографій, 1 навчального посібника, 4 патентів. За його активної участі підготовлені Національні доповіді України до 25-х, 30-х, 35-х роковин аварії на ЧАЕС.

Підготував 1 доктора та 3 кандидатів медичних наук.

Сушко В.О. – голова Комітету комплексного аналізу проблем, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи Національної комісії з радіаційного захисту населення України Верховної Ради України; співголова комісії з питань гігієнічного нормування та регламентування радіоактивних речовин та радіаційних факторів Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України; заступник головного редактора збірки наукових праць ННЦРМ «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології»; заступник голови Спеціалізованої Вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій при ННЦРМ за спеціальністю “радіобіологія” (біологічні та медичні науки, гематологія та онкологія) та член Спеціалізованої Вченої ради при ДУ «Національний Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України» за спеціальністю «пульмонологія»; почесний член Європейського Респіраторного Товариства та член Американського Торакального товариства; віце-президент Української асоціації спеціалістів з радіаційної медицини та радіаційного захисту, член Всеукраїнської громадської організація Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України, член Асоціації спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України.;

Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки (2017р.) та Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій (2017р.); нагороджений Грамотами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Подякою Президента України.


Службова адреса: адміністративний офіс ННЦРМ: м. Київ, 04050, вул. Юрія Іллєнка, 53, каб. 203; клінічний офіс ННЦРМ: м. Київ, 03115, проспект Перемоги 119, 2й (клінічний) корпус, каб. 537. Email: pulmorad@gmail.com. Тел. приймальні: +38044-483-06-37, каб. +38044-409-29-35.