СТЕПАНОВ Юрій Миронович

761

Народився 14.06.1956 р., член-кореспондент НАМН України, обраний за спеціальністю “гастроентерологія” (16.09.2021 р.), доктор медичних наук (13.11.2002 р.), професор (23.10.2003 р.), Заслужений лікар України (2009 р.). Директор ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» (з 2011 р.).


Основні напрями наукової діяльності: передракові стани і можливості попередження розвитку раку шлунка на підставі вивчення патогенетичних механізмів розвитку передракових станів, атрофічних та дисрегенераторних процесів у слизовій оболонці шлунка, взаємозв’язку Helicobacter pylori та імунологічних критеріїв патологічних змін передракової спрямованості у слизовій оболонці шлунка. Концептуальний підхід до розгляду проблеми зі створенням персоніфікованого алгоритму ведення пацієнтів. Гастроентерологічні аспекти метаболічного синдрому. Жирова хвороба печінки. Фіброз печінки з визначенням етіологічних факторів, критеріїв ранньої діагностики, структурних змін печінки з розробкою нових способів лікування, спрямованих на регрес фіброзу. Хронічні запальні захворювання кишечнику (ХЗЗК). Оптимізація діагностики з визначенням неінвазивних маркерів зі створенням алгоритму прогнозування перебігу ХЗЗК. Розробка та апробування нових лікувальних технологій. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) у дітей на підставі патогенетичних аспектів формування і прогресування НАЖХП, визначення факторів ризику розвитку простого стеатозу та неалкогольного стеатогепатиту зі створенням прогностичної таблиці стратифікації ризику НАЖХП та розробленням диференційованого алгоритму неінвазивної діагностики НАЖХП-асоційованого фіброзу у дітей і терапевтичної корекції.

Автор 683 наукових праць, у тому числі 7 монографій, 10 посібників, 21 методичних рекомендацій, 27 патентів.

Підготував 2 докторів та 16 кандидатів наук.

Степанов Ю.М. – Голова громадської спілки «Асоціація по вивченню та лікуванню хвороб органів травлення в Україні». Член Президії Української гастроентерологічної Асоціації (Голова комітету по науці). Член спеціалізованої вченої ради при Дніпровському державному медичному університеті. Член спеціалізованої вченої ради при Запорізькому державному медичному університеті. Експерт у складі секції «Біологія, біотехнологія та актуальні проблеми медичних наук» Наукової ради МОН України. Головний редактор збірника наукових праць «Гастроентерологія», який включено до переліку наукових фахових видань України. Входить до складу редакційних рад у вітчизняних періодичних виданнях: «Медичні перспективи», «Сучасна гастроентерологія», «Новини медицини та фармації», «Хірургія та колопроктологія», а також міжнародного видання Journal of internal medicine: science & art (США).

Нагороджений орденами «За заслуги» II (2020 р.) і III (2015 р.) ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед народом» (2016 р.), нагрудним знаком «За розвиток регіону» (2014 р.), відзнакою «Знак пошани Національної академії медичних наук України» (2016 р.), знаком народної пошани Орденом «За розбудову України» (2018 р.) та відзнакою Святого великомученика і цілителя Пантелеймона (2020 р.).


Службова адреса: 49074, м. Дніпро, проспект Слобожанський, 96.