Заголовок

794
Днями у Тернополі відбулося розширене засідання колегії МОЗ України. 
Захід відбувався під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра охорони здоров’я України Раїси Богатирьової, а також за участі членів колегії Мінохоронздоров’я та обласних державних адміністрацій, представників Національної академії медичних наук України, головних лікарів,   ректорів вищих навчальних закладів медичного профілю з усіх регіонів України.

Ключовим питанням серед тих, що обговорювалися на засіданні, стало питання щодо Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» як елементу соціальної складової впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», ініційованої Президентом України Віктором Януковичем.

З основною доповіддю «Загальнодержавна програма «Здоров’я 2020: український вимір» як основний стратегічний механізм покращення здоров’я населення» виступила Перший заступник Міністра охорони здоров’я України Раїса Моісеєнко. В рамках обговорення питання відбулися виступи на тему: формування здорового способу життя у населення – міжсекторальна взаємодія на регіональному рівні, розвиток науки та створення ефективної системи впровадження інноваційних технологій в практику медичного обслуговування, профілактика серцево-судинних, онкологічних та ендокринних захворювань в Україні, розвиток єдиної системи надання геріатричної допомоги населенню України, роль обласних центрів здоров’я у процесі профілактики хронічних неінфекційних захворювань на регіональному рівні.

До того ж, на колегії розглядалося питання про розвиток фармацевтичної галузі та функціонування системи фармакологічного нагляду в Україні. Учасники засідання заслухали доповідь заступника Міністра охорони здоров’я України – керівника апарату Романа Богачева «Про основні напрямки розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я» та обговорили стан і перспективи розвитку системи контролю якості лікарських засобів в Україні, а також шляхи його вдосконалення. Була заслухана інформація про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою.

За результатами засідання будо прийнято рішення схвалити проект Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір», який протягом 2011-2012 років було підготовлено робочою групою МОЗ, та доручити координаційній раді та робочій групі МОЗ України з розробки проекту Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір» до 15 серпня 2012 року доопрацювати проект Програми та проект Закону України про її затвердження з урахуванням висловлених пропозицій та зауважень.

Згідно з рішенням колегії, передбачено, що проект Програми буде опрацьовано з фінансово-економічним обґрунтуванням у відповідності до Закону України «Про державні цільові програми» та інших нормативних актів. Після погодження проекту Програми у заінтересованих міністерствах та відомствах до 1 жовтня до Кабінету міністрів України буде подано проект Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми «Здоров’я-2020: український вимір».

Враховуючи пропозиції, висловлені у доповіді та виступах, колегії Міністерства охорони здоров’я України при обговоренні питання про розвиток фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я та функціонування системи фармаконагляду в Україні, було вирішено взяти до відома відповідну інформацію та здійснювати контроль за реалізацією пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Заступнику Міністра охорони здоров'я України Роману Богачеву, Управлінню розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я МОЗ України, Державній службі України з лікарських засобів та Національній академії медичних наук України було доручено розглянути питання щодо продовження співпраці та надання підтримки вітчизняним виробникам лікарських засобів, спрямованої на стимулювання розробки та виробництва основних лікарських засобів, на розробку наукових принципів та підходів до створення ліків, зокрема у галузі вікової фармакології, впровадження сучасних технологій для виробництва препаратів з вищим рівнем ефективності, модернізацію технологічних процесів; нові технології лікування, профілактику захворювань тощо.

Колегією прийнято ряд рішень щодо удосконалення організації процесу управління якістю медичної допомоги та задля дотримання уніфікованого підходу до розробки і впровадження стандартів медичної допомоги, уніфікованих клінічних протоколів та локальних клінічних протоколів з клінічними маршрутами пацієнта на засадах доказової медицини.

     Прес-служба МОЗ України