Заголовок

752

Президія НАМН ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Міжвідомчу комісію з підготовки Національної доповіді про стан здоров’я населення України у такому складі:
Співголови:

 • Віце-прем’єр-міністр України — Міністр охорони здоров’я України, член-кореспондент НАМН Р.В. Богатирьова (за згодою);
 • Президент НАН України академік Б.Є. Патон (за згодою);
 • Президент НАМН України академік НАМН А.М. Сердюк.

Члени комісії:

 • академік Ю.І. Кундієв — віце-президент НАМН України;
 • академік НАМН України Ю.Г. Антипкін — директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України»;
 • член-кореспондент НАМН України Д.А. Базика — генеральний директор ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»;
 • академік НАМН України В.В. Безруков — директор ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»;
 • академік Ю.В. Вороненко — ректор Національної академії післядипломної освіти МОЗ України (за згодою);
 • академік С.В. Комісаренко — директор ДУ «Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України» (за згодою);
 • академік НАМН України, член-кореспондент НАН України В.А. Кордюм — завідувач відділу ДУ «Інститут молекулярної біології і генетики НАН України» (за згодою);
 • Л.В. Канаровська — Голова Ради Київської міської профспілки працівників охорони здоров’я (за згодою);
 • член-кореспондент НАМН України В.В. Лазоришинець — начальник лікувально-організаційного управління НАМН України;
 • академік Є.М. Лібанова — директор ДУ «Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України» (за згодою);
 • член-кореспондент НАМН України А.М. Нагорна — завідувач відділу ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»;
 • член-кореспондент НАМН України М.Г. Проданчук — директор ДУ «Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України» (за згодою);
 • професор Г.О. Слабкий — директор ДУ «Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України» (за згодою);
 • В.Т. Чумак, радник віце-прем’єр-міністра України — Міністра охорони здоров’я України (за згодою).
 
Президент НАМН України, академік А.М. Сердюк