Науково-практична конференція «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Двадцять перші Данилевські читання) від 29 – 30 вересня 2022 р.

440

29–30 вересня 2022 року ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» сумісно з Харківським національним медичним університетом МОЗ України була проведена науково-практична конференція з онлайн-трансляцією «Досягнення та перспективи експериментальної і клінічної ендокринології» (Двадцять перші Данилевські читання).

Конференція включена до «Реєстру заходів БПР, які проводитимуться у 2022 році» (№ 1007416). Посилання на конференцію http://ipep.online//.

Під час роботи конференції в режимі онлайн і постонлайн кількість переглядів 29.09.22 р. на кінець ефіру склала 795, а на 06.10.2022 – 1605; 30.09.21 р. – 580 та 995, відповідно. Учасниками заходу стали представники усіх областей України та м. Києва, Грузії.

Із привітанням до учасників конференції звернувся директор ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» академік НАМН України, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України Караченцев Ю.І.

Склад доповідачів включав представників науково-дослідних та науково-педагогічних закладів м. Харкова (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України”, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева» НАМН України, ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харківський національний медичний університет МОЗ України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; м. Києва (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця); м. Суми (державний університет МОН України); м. Дніпро (ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України», Державний медичний університет); м. Львова (національний медичний університет ім. Данила Галицького).

Програму конференції склали 33 доповіді, у т. ч. 17 – з проблем діабетології, 5 – тиреоїдології, 2 – репродуктивної ендокринології, 9 – з іншої ендокринної патології.

Під час проведення конференції у режимі онлайн науковці та лікарі практичної ланки охорони здоров’я мали можливість ознайомитися з найостаннішими результатами міжнародних та українських досліджень, досвідом провідних ендокринологів, що в подальшому допоможе поліпшити надання медичної допомоги хворим з ендокринною патологією різних вікових груп.

Під час роботи конференції в режимі онлайн слухачі мали можливість ставити запитання в чаті доповідачам, які відповідали одразу на найцікавіші питання.

Завершилась конференція підведенням підсумків роботи та оголошенням кращих наукових робіт, які були представлені.

Диплом І ступеня Двадцять перших Данилевських читань одержала к.мед.н., доц. Черняєва А.О. за роботу «Асоціація параметрів глюкозного гомеостазу з рівнем активності ксантиноксидази сироватки крові у хворих на цукровий діабет 2 типу»; диплом ІІ ступеня отримали д.мед.н., проф. Корсунов В.А. зі співавт. за роботу «Коронавірусна інфекція та цукровий діабет – ідеальний шторм в умовах відділення інтенсивної терапії»; дипломи ІІІ ступеня одержали к.б.н., с.н.с. Красова Н.С. зі співавт. за роботу «Оцінка потенційного впливу однонуклеотидних поліморфізмів генів лептину та рецептора до лептину на формування серцево-судинних захворювань у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу східно-української популяції».

Збірник тез не видавався. Резолюція не приймалася.

Учасникам конференції, які успішно пройшли тестування, безкоштовно відправлено сертифікати.

Інформація надана ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»