Заголовок

491

Науковці ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» та Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця  розробили та впровадили мінімальноінвазивні технології лікування переломів та ортопедичної патології кісток кінцівок і таза оригинальними стержневими апаратами зовнішньої фіксації.
Впровадження новітніх мінімальноінвазивних технологій лікування хворих з переломами довгих кісток і таза, особливо при політравмі та вогнепальних переломах, при складній ортопедичній патології у хворих із застарілими звихами стегневої кістки при необхідності ендопротезування, у практиці онкоортопеда при метастатичних переломах розробленими колективом авторів апаратами зовнішньої фіксації на основі стержнів дозволило:

  1. Поліпшити результати лікування потерпілих з політравмою застосовуючи вперше для превентивної іммобілізації переломів розроблений для цього апарат;
  1. Значно удосконалити лікування травматичних центральних та застарілих звихів стегна у дорослих при необхідності їх ендопротезування вперше застосувавши для цього розроблений стержневий апарат і запатентовану методику лікування;
  1. Проводити успішне лікування тяжких онкологічних хворих з метастатичними переломами проксимального відділу стегневої кістки вперше застосувавши для цього удосконалені стержневі апарати Костюка;
  1. Значно поліпшити лікування епіметафізарних переломів великогомілкової кістки, запобігти інфекційним ускладенням і розвитку тяжких форм деформуючого артрозу гомілковостопного суглобу, які розвиваються в середньому у 40% хворих при лікуванні загальноприйнятими методами.

 
 
У звязк з проведенням АТО, поряд із проблемою лікування політравми, актуальними є тяжкі бойові пошкодження кінцівок. Летальність та інвалідність серед хворих з політравмою по Києву складає біля 31% і 40% відповідно. Частота вогнепальних поранень і пошкоджень лплроно – рухової системи становить більше 70% від усіх бойових пошкоджень.
 
Застосування спеціально створеного стержневого апарату для превентивної іммобілізації у потерпілих з політравмою та бойовими пошкодженнями при наявності переломів довгих кінцівок і нестабільних переломах таза в гострий період травматичної хвороби є дієвим протишоковим методом, що покращує результати лікування, зменшує термін перебування у відділені реанімації в середньому на 2 дня і термін лікування у стаціонарі на 3-4 дні. Один день перебування хворого у реанімації коштує бюджету близько 1000,00 гривень, а у стаціонарі – 650,00. У перепахунку на одну тисячу потерпілих економія бюджету складає біля 4-х мільйонів гривень.При  зменшені летальності та інвалідності на 2-3% економія буде у рази більшою тому, що травмуються, як правило, громадяни працездатного віку. Апарати пройшли успішну клінічну апробацію, мають дозвіл МОЗ України для застосвання в медичній практиці. Накладання апарату не потребує спеціального навчання.
 
Застосування методик мінімальноінвазивного лікування в онкологічних хворих з метастатичними переломами довгих кісток, особливо при переломах проксимального відділу стегнової кістки, дозволило суттєво зменшити термін перебування у стаціонарі, поліпшити якість життя хворих, відновити здатність ло самообслуговування і подальшого радикального лікування основного захворювання.
 
В розробці даної технології приймали участь: Гайко Г.В., академік НАМН , д.мед. н., професор, директор ДУ ««Інститут травматології та ортопедії НАМН України»; Герасименко С.І., головний лікар ДУ ««Інститут травматології та ортопедії НАМН України»; Костюк А.Н., к.мед.н., ортопед – травматолог ДУ ««Інститут травматології та ортопедії НАМН України»; Полулях М.В., д.мед.н., професор, головний науковий співробітник відділу захворювання суглобів у дорослих ДУ ««Інститут травматології та ортопедії НАМН України»; Проценко В.В., д.мед.н., професор, провідний науковий співробітник ДУ ««Інститут травматології та ортопедії НАМН України»; Бур’янов О.А., д.мед.н., професор, завідувач кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця; Лябах А.П., д.мед.н., професор, завідувач відділу патології стопи та складного протезування ДУ ««Інститут травматології та ортопедії НАМН України».