Заголовок

696

6–8 листопада 2013 року в м. Києві відбудеться V З’їзд фтизіатрів і пульмонологів України. В рамках З’їзду буде проведений VII Національний Астма-Конгрес.
Програмні питання З’їзду
1. Діагностика туберкульозу в умовах розповсюдження хіміорезистентних штамів мікобактерій туберкульозу і ВІЛ-інфекції
2. Сучасні підходи до лікування хворих на мультирезистентий туберкульоз і туберкульоз із роз ширеною резистентністю.
3. Ко-інфекція туберкульоз/ВІЛ: ведення нових і повторних випадків захворювання.
4. Хронічний бронхіт: розповсюдженість, етіологія загострень, лікування.
5. Актуальні питання виявлення і лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання
легень.
6. Негоспітальна та нозокоміальна пневмонії: класифікація, діагностика і лікування.
7. Антибактеріальна терапія інфекцій нижніх дихальних шляхів.
8. Ідіопатичний легеневий фіброз: діагностика і лікування.
9. Проблеми професійної патології легень.
10. Вроджені вади і спадково обумовлені захворювання легень.
11. Актуальні питання торакальної хірургії.

Програмні питання Астма-Конгресу
1. Епідеміологія бронхіальної астми (БА).
2. Профілактика БА.
3. Фундаментальні основи БА.
4. Діагностика, моніторинг БА.
5. Фармакотерапія БА.
6. Нові терапевтичні стратегії при БА.
7. Астма та супутні захворювання.
8. Специфічна імунотерапія БА.
9. Лікування загострень БА спеціалістами швидкої допомоги.
10. Навчальні програми.
Адреса Оргкомітету: 10, вул. М. Амосова, 03680, м. Київ, Україна.
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України.
Оргкомітет V Зїзду фтизіатрів і пульмонологів України.
Тел/факс: +38 (044) 270 35 59
+38 (044) 270 35 61
+38 (044) 275 05 68
+38 (044) 275 62 42
e-mail: gavrysyuk@inbox.ru
oleksandrd@pulmon.kiev.ua
diagnost@ifp.kiev.ua