Заголовок

669

10–11 жовтня 2013 року у м.  Києві відбудеться науково-практична конференція  з міжнародною участю.
Організатори проведення заходу: Національна академія медичних наук України, ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»
Планується розгляд питань:

  • нові медичні стратегії діагностики та лікування злоякісних захворювань  кровотворної та лімфоїдної систем і можливості використання світового досвіду в Україні;
  • таргетна терапія як найперспективніший шлях онкогематології;
  • сучасні принципи діагностики та лікування анемій, депресій кровотворення;
  • інтенсивна та супровідна терапія в лікуванні  пацієнтів із захворюваннями кровотворної та лімфоїдної системи;
  • інфекційно-запальні ускладнення у хворих на гемобластози. Питання антиінфекційного імунітету.
  • перспективні технології в імуногематологічних дослідженнях;
  • підвищення ефективності трансфузійної підтримки при проведенні хіміотерапії, надання допомоги хворим на онкогематологічні захворювання з порушеннями системи гемостазу;
  • нове в діагностиці, лікуванні і профілактиці порушень системи гемостазу;
  • основні завдання гематологічної та трансфузіологічної служби України в умовах реформування медичної галузі, координація роботи гематологічних відділень, обмін досвідом.

У роботі конференції  беруть участь провідні фахівці України, Росії, Узбекистану
Робочі мови  конференції: українська, російська, англійська.
 
Адреса оргкомітету конференції:
04060, м.Київ, вул. М. Берлинського, 12, (044) 440-27-44, контактна особа – Горяінова Надія Валеріївна
 
Матеріали конференції  будуть опубліковані у збірнику «Злоякісні захворювання системи крові та лімфоїдної тканини: досягнення і перспективи».