Заголовок

1284

З глибоким сумом сповіщаємо, що 14 січня 2014 року, на 83-ому році життя пішов з життя  відомий вчений член-кореспондент НАН і НАМН України, Російської АМН, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат премії ім. О.В. Палладіна Президії НАН України
 
ФРОЛОВ АРКАДІЙ ФЕДОРОВИЧ,
все життя якого було присвячене служінню великої справи – науці епідеміології, вірусології, профілактиці інфекційних хвороб та захисту здоров’я людини. З  1963 р. Аркадій Федорович на багато років пов’язав свою діяльність з Київським НДІ епідеміології, мікробіології та паразитології МОЗ України, пройшов шлях від старшого наукового співробітника, завідувача лабораторії до директора Інституту (1974 – 1992 рр.). Він автор понад 500 наукових праць, присвячених найактуальнішим проблемам медицини. 
А.Ф. Фролов створив школу своїх послідовників, виховав велику плеяду учнів – докторів та кандидатів наук, які будуть продовжувати його справу та, як і всі ми, вічно його пам’ятати.
           
Президія НАМН висловлює щире співчуття рідним та близьким з приводу  смерті Фролова Аркадія Федоровича.
 
 
Прес служба НАМН України