Засідання з питань фізичного розвитку дітей

70

04 березня 2024 року за ініціативою WHO Country Office in Ukraine відбулось засідання робочої групи фахівців, куди увійшли представники Бюро ВООЗ в Україні, МОЗ України, Центру громадського здоров’я МОЗ України, ДУ “Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України” та інші, з метою обговорення проєкту Наказу МОЗ України «Про затвердження критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей віком до 18 років», що відповідає стандартам ВООЗ Child Growth Standarts.

Від ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України» у засіданні та обговоренні взяла участь завідуюча лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення, доктор медичних наук Аліна ПЛАТОНОВА.

За результатами обговорення проєкту наказу МОЗ України «Про затвердження критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей віком до 18 років», науковцями лабораторії безпеки життєдіяльності дитячого населення підготовлено пропозиції до постановочної частини наказу, яку викласти в наступній редакції:

«  1.   Критерії оцінки фізичного розвитку застосовуються при медичному обстеженні дітей та заповненні медичної документації, а також для вивчення, оцінки і прогнозу показників здоров’я дитячого населення.

  1. Фізичний розвиток дитини – це комплекс морфофункціональних характеристик для забезпечення фізичної дієздатності, виконання фізичних, навчальних і трудових навантажень відповідно до віку і статі. Оскільки дитина перебуває у стані постійного росту тотальних розмірів тіла та розвитку його функцій, фізичний розвиток відображає динаміку процесу. Тому фізичний розвиток слід розглядати як процес обумовлених вікових змін тотальних розмірів тіла, його пропорцій, зовнішнього статусу та функцій.
  2. Фізичний розвиток дітей є одним з критеріїв для характеристики благополуччя населення, показником рівня функціональної зрілості організму. Через недовершеність процесів росту і розвитку організм дитини дуже чутливий до впливу змін, які відбуваються у навколишньому середовищі.
  3. Метод оцінки антропометричних параметрів за статевовіковими графіками враховує основні показники фізичного розвитку: довжину тіла, масу тіла а також співвідношення між цими показниками у процесі росту і розвитку дитини. Цей метод дає можливість одночасної оцінки фізичного розвитку кожної конкретної дитини (індивідуальний рівень) та окремих груп дітей (популяційний рівень).»

Джерело інформації: ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

http://www.health.gov.ua/www.nsf/all/u05-02-274