Заголовок

412

За ініціативи народного депутата, співголови робочої групи з підготовки парламентських слухань від  Комітету ВР з питань охорони здоров’я Ханенко С.М.,  у приміщенні ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН» відбулася зустріч з керівниками наукових установ Академії, представниками Міністерства охорони здоров’я, молодими вченими та представниками медичної громадськості в рамках підготовки до  проведення 2 липня 2014 року парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави».

В обговоренні взяли участь президент НАМН, академік Сердюк А.М., Ханенко С.М. – народний депутат України, Гульчій О. П. – начальник науково-координаційного управління НАМН України, Волосовець О.П. – заступник Директора департаменту  роботи з персоналом, освіти та науки МОЗ України, начальник відділу, Мельник В.М., – заступник директора ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН», Ничитайло М.Ю. – заступник директора ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова НАМН», Тронько М.Д. – директор ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин  ім. В.П.Комісаренка НАМН».

За результатами робочої зустрічі учасниками були прийняті пропозиції до проекту рекомендацій парламентських слухань на тему «Стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» 2 липня 2014 року.

1. Систематизувати законодавче та нормативно-правове забезпечення розвитку медичної науки.
2. Створити Доктрину розвитку медичної науки, яка б містила нові засадничі підходи до її формування, і ґрунтувалась на:
2.1. суспільних, державних І галузевих потребах та замовленнях на наукові дослідження й розробки для їх подальшого впровадження;
2.2. сучасній системі оцінки місії і значення медичної науки для розвитку держави, соціуму та охорони здоров'я;
2.3. стратегії і пріоритетних напрямках медичних наукових досліджень;
2.4. сучасному баченні ролі і значення Національної академії медичних наук України у розвитку медичної науки;
2.5. інтеграції науково-дослідних установ МОЗ України, НАМН України, НАН України та навчальних установ;
2.6. розвитку кадрових ресурсів медичної науки;
2.7. інтеграції до світового, зокрема європейського наукового простору.
3. Удосконалити вітчизняне законодавство у сфері науки та науково-технічної
діяльності, підготовку наукових кадрів з Європейським.
4. Об'єднати зусилля науковців, юристів і медиків для розвитку нормативно-правової бази, підвищення якості законодавчого процесу (робоча група-творчий колектив) у сфері медичної науки.
5. Створити державну наукову установу – Національний інститут громадського здоров`я.
6. Розробити та подати до Верховної Ради України проект Закону України «Про Загальнодержавну програму «Здоров'я -2020: український вимір».
7. Удосконалити систему підготовки фахівців з управління інвестиційною та інноваційною діяльністю у сфері охорони здоров'я.
8. Продовжити оптимізацію інфраструктури галузевої медичної науки шляхом формування раціональної мережі науково-дослідних установ, створення навчально-науково-виробничих комплексів « вищий навчальний заклад -науково-дослідний інститут – обласний департамент охорони здоров'я».
9. Сформувати ефективну законодавчу базу фінансування наукових досліджень та їх впровадження в систему охорони здоров'я.
10.Вжити заходи щодо створення умов для підвищення рівня наукових досліджень та інтеграції національної науки до світового дослідницького простору.
11. Підвищити соціальний статус науковців та їх мотивацію до наукової діяльності.
12.Розробити та внести на розгляд до Верховної Ради України нову редакцію Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».