Науково-практична конференція «Епілепсії дитячого віку: питання та відповіді»

757

18 вересня 2020 року в місті Харкові в он-лайн режимі відбулася науково-практична конференція «Епілепсії дитячого віку: питання та відповіді» згідно «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій», які було заплановано провести в 2020 році, № 429.

Головою оргкомітету конференції стала Танцура Людмила Миколаївна – д.м.н., зав. відділом дитячої психоневрології та пароксизмальних станів ДУ «Інститут неврології психіатрії та наркології НАМН України», в організації та проведенні конференції взяли участь всі співробітники цього відділу.

В якості учасників заходу зареєструвалися 985 фахівців з усіх регіонів України, які працюють в сфері охорони здоров’я (дитячі неврологи, дитячі психіатри, дитячі психологи, педіатри, неонатологи, дитячі інфекціоністи, генетики, дитячі гастроентерологи, логопеди, дитячі реабілітологи, науковці, організатори охорони здоров’я, представники громадських організацій). Зацікавленість лікарів проблемами, що обговорювалися, відобразилася в майже 3000 он-лайн переглядів матеріалів конференції.

В процесі конференції було зроблено, заслухано і обговорено 10 доповідей.

Основними науковими напрямками конференції були питання діагностики, лікування та реабілітаційних підходів для дітей із епілепсіями. Приділялася увага диференційній діагностиці між епілепсіями та іншими захворюваннями, ролі герпесвірусних інфекцій у розвитку судом у дітей, впливу спадкової обтяженості на виникнення та перебіг епілепсій у дітей, механізмам формування фармакорезистентності епілепсій та шляхам її подолання, а також ролі наркотичних речовин у виникненні судом у дітей та підлітків.

Були висвітлені питання лікування епілептичних та неепілептичних нападів у дітей, представлені схеми лікування та найбільш ефективні та безпечні антиепілептичні засоби при різних типах нападів.

Обговорювалися порушення шкільної адаптації, поведінкові та особистісні розлади, які є характерними для дітей з епілепсіями; психотерапевтичні стратегії та можливості в лікуванні цих пацієнтів та допомозі їх родинам.

На підставі клінічних прикладів (пацієнти обласної дитячої клінічної інфекційної лікарні, м. Харків) були продемонстровані особливості перебігу та тяжкість епілептичних нападів у дітей та підлітків при вживанні наркотичних речовин. Було представлено результати аналізу масиву клінічних спостережень відділу дитячої психоневрології та пароксизмальних станів ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» щодо основних чинників розвитку фармакорезистентних епілепсій у дітей.

Формат проведення заходу забезпечив жваве обговорення доповідей – після кожної з них учасники конференції мали можливість поставити спікерам питання, відповіді на які дозволили ще детальніше зупинитися на найгостріших та найактуальніших для їх практичної діяльності проблемах.

Систематизація матеріалів доповідей та он-лайн обговорення, дозволили визначити пріоритетні напрямки покращення ситуації у сфері допомоги дітям з епілепсіями в Україні: забезпечення активного впровадження в практику охорони здоров’я сучасних підходів до діагностики, комплексного лікування (фармакотерапія, психологічна корекція) та реабілітаційних стратегій в дитячій епілептології; здійснення наукових досліджень, спрямованих на поліпшення різних напрямків медичної допомоги дітям з епілепсіями; вдосконалення професійної підготовки дитячих неврологів, дитячих психіатрів, наркологів, психологів, реабілітологів, педіатрів, інфекціоністів з питань дитячої неврології, зокрема епілептології.