Фахівців ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМНУ» включено до складу робочої групи з опрацювання питань щодо наближення законодавства України у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення до стандартів Європейського Союзу

1048

У 2014 р. Верховна Рада України та Європейський Парламент ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, відповідно до якої Україна зобов’язалася імплементувати ряд водних директив, зокрема Директиву 98/83/ЄС щодо питної води. 

На виконання протокольного рішення робочої групи з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України при РНБО від 18.06.2020 р. була утворена робоча група з опрацювання питань щодо наближення законодавства України у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення до стандартів Європейського Союзу (наказ № 275 від 10.11.2020 р. Міністерства розвитку громад та територій України). 

До складу цієї робочої групи включено фахівців ДУ «Інститут громадського здоров’я  ім. О.М.Марзєєва НАМНУ» – завідуючого лабораторією гігієни природних, питних вод, професора, доктора медичних наук Прокопова В.О. та провідного наукового співробітника лабораторії гігієни природних, питних вод, старшого наукового співробітника, доктора біологічних наук Зоріну О. В. За участю зазначених науковців, а також завідуючого лабораторією радіаційного моніторингу – доктора біологічних наук Бузинного М.Г. було розроблено остаточну редакцію  проекту Державних санітарних норм та правил 2.2.4-171-20 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначеної для споживання людиною». 

Проект документу розроблено з метою захисту здоров’я людей від шкідливого впливу будь-якого забруднення питної води та імплементації Директиви 98/83/ЄС, а також поетапного впровадження вимог нової Директиви (EU) 2020/2184 від 16 грудня 2020 р. щодо якості води, призначеної для споживання людиною. 

Зазначені фахівці нагороджені  дипломами від Міністерства розвитку громад та територій України за активну та плідну роботу.