Засідання Ради президентів академій наук України

773

Рада президентів академій наук України при НАН України є колегіальним органом, що об’єднує президентів Національної академії наук України й національних галузевих академій наук України – з метою координації наукової діяльності (згідно зі статтею 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», який цьогоріч набрав чинності). 
23 березня в будівлі Президії НАН України відбулось чергове, перше у цьому році, засідання Ради президентів академій наук України ( що проводиться згідно Положення про Раду президентів не рідше одного разу на рік). З часу останнього засідання у складі Ради відбулись у керівництві 2-х академій НАМН та НАПрН відбулись зміни.

Президент НАМН України Віталій Цимбалюк, якого було обрано очільником Академії 15 січня 2016 р., разом із президентом Національної академії правових наук України Олександром Петришиним, якого обрали президентом НАПрН зовсім нещодавно 3.03.2016 р., увійшли за посадою до складу Ради президентів академій наук України. Це було перше засідання президента НАМН В. Цимбалюка в якості члена Ради.

У вступному слові голова Ради академік НАН України Б.Є. Патон тепло привітав В.І. Цимбалюка і О.В. Петришина з обранням на високі посади, побажав їм сил і здоров’я задля служіння науці, а також повідомив, що рішеннями Президії НАН України академіків В.І. Цимбалюка й О.В. Петришина призначено виконуючими обов’язки членів Президії НАН України.

Склад Ради президентів:

  • президент Національної академії наук (НАН) України академік НАН України Б.Є. Патон – голова Ради президентів,
  • президент Національної академії аграрних наук (НААН) України академік НААН України Я.М. Гадзало,
  • президент Національної академії медичних наук (НАМН) України академік НАМН України В.І. Цимбалюк,
  • президент Національної академії педагогічних наук (НАПН) України академік НАН України В.Г. Кремень,
  • президент Національної академії правових наук (НАПрН) України академік НАПрН України О.В. Петришин,
  • президент Національної академії мистецтв (НАМ) України академік НАМ України А.В. Чебикін,
  • головний учений секретар НАН України академік НАН України В.Л. Богданов.

Під час засідання Ради було розглянуто такі питання:

  1. «Про новий статус та Положення про Раду президентів академій наук України» (доповідач – голова Ради академік НАН України Б.Є. Патон),
  2. «Про перебіг і проблеми імплементації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (доповідач – академік НАН України А.Г. Загородній),  
  3. «Про стан фінансування Національної академії наук України і національних галузевих академій наук України з державного бюджету у 2016 р.» (доповідач від НАН України – академік НАН України В.Л. Богданов).

За результатами розгляду питання щодо нового статусу і Положення про Раду було прийнято рішення Ради про затвердження зазначеного Положення, яке підписали усі президенти академій наук.

Значну увагу учасники засідання приділили питанню імплементації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Учасники засідання обговорили новації, запроваджені цим законом, а також відзначили, що низка його положень суперечить чинним регламентам обрання членів академій, формування президій національних академій наук, що потребує внесення змін до згаданого нормативно-правового акту.

Крім того, члени Ради докладно обговорили стан фінансування національних академій наук із державного бюджету України у поточному році. Як приклади негативних наслідків катастрофічного недофінансування академічного сектора науки у 2015–2016 рр. вони навели факти руйнації діяльності академій наук, погіршення умов роботи працівників, значного скорочення їх чисельності.

На фото (зліва направо):
президент НАМ України академік НАМ України А.В. Чебикін,
президент НААН України академік НААН України Я.М. Гадзало,
президент НАН України академік НАН України Б.Є. Патон,
президент НАПН України академік НАПН України В.Г. Кремень,
президент НАПрН України академік НАПрН України О.В. Петришин, 
президент НАМН України академік НАМН України В.І. Цимбалюк

За матеріалами прес-служби НАН України
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2139