Оголошення про Загальні збори НАМН України та Загальні збори відділень НАМН України

1110

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статуту Національної академії медичних наук України, Положення про відділення НАМН України та постанови Президії НАМН України від 05.11.2020 № 6/1, Президія НАМН України оголошує про проведення 12 січня 2021 Загальних зборів НАМН України та Загальних зборів відділень НАМН України.

Загальними зборами НАМН України обираються президент, віце-президенти НАМН України, головий учений секретарь НАМН України, інші члени Президії НАМН України.

Відповідно до п. 7.5. Статуту Національної академії медичних наук України президент НАМН України обирається таємним голосуванням із числа зареєстрованих Президією НАМН України кандидатів. Кандидатом на посаду президента НАМН України може бути особа, яка є дійсним членом (академіком) НАМН України.

Право висунення кандидатів на посаду президента НАМН України належить Президії НАМН України, науковим установам НАМН України, дійсним членам (академікам) НАМН України та членам-кореспондентам НАМН України.

Висунуті в установленому порядку кандидати на посаду президента НАМН України до 15 грудня 2020 подають наступні документи:

– подання про висунення у формі постанови Президії НАМН України, рішення вченої ради або загальних зборів (конференції) трудового колективу, або зборів колективу наукових працівників наукової установи НАМН України;

– особистого листа дійсного члена (академіка) або члена-кореспондента НАМН України з відповідним мотивуванням;

– письмову згоду на балотування;

– анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотографією;

– автобіографію;

– список наукових праць;

– письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи подаються або надсилаються до Президії НАМН України за адресою : вул.Герцена,12, м. Київ, 04050.

Довідки за телефонами:

489-39-81

483-04-70

489-39-79

Це оголошення оприлюднено у газеті «Голос України» від 07.11.2020 № 206(7463).