Заголовок

482

12 червня 2013 року відбулося  спільне засідання Президії Національної академії наук
України та Президії Національної академії медичних наук України.
Учасники заслухали й обговорили  доповіді директора Інституту прикладної фізики НАН України академіка НАН України В.Ю.Сторіжка та директора ДУ  «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» члена – кореспондента НАМН України І.М.Дикан «Стан та перспективи розробок і вітчизняного виробництва радіофармпрепаратів, прискорювачів та  діагностичної апаратури для потреб розвитку ядерної медицини в Україні».
 
В обговоренні взяли участь академік НАН України Б.Є.Патон, міністр охорони здоров’я України Р.В.Богатирьова, президент Національної академії медичних наук України академік  НАМН України А.М.Сердюк, заступник голови Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України академік  НАН України Б.В.Гриньов, директор Інституту фізики високих енергій і ядерної фізики Національного наукового центру «Харківський фізико технічний інститут» НАН України член -кореспондент НАН України А.М.Довбня, директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіологі ї ім.Р.Є.Кавецького НАН України академік НАН України В.Ф.Чехун, академік-секретар Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України академік НАН України С.В.Комісаренко, завідувач кафедри молекулярної фізики Київського національного університету ім.Тараса Шевченка академік НАН України Л.А.Булавін.
 
У доповіді президента Національної академії медичних наук академіка А.М. Сердюка  відзначалося: «Важливим підґрунтям активізації науково-практичної
діяльності нашої Академії являється її постійна плідна співпраця з Національною академією наук України, МОЗ та Вищими учбовими закладами.

 
Одним з яскравих прикладів такої співпраці є національний проект “Ядерні технології і електрофізична апаратура для медицини”, ініціаторами якого виступили НАН, НАМН, МОЗ та Сумська облдержадміністрація, і який розглядається сьогодні .
 
Його ідеологія  – впровадження досягнень ядерної фізики в ранню діагностику і лікування найбільш поширених популяційних хвороб – онкологічних, серцево-судинних і неврологічних захворювань, створення вітчизняного виробництва сучасних радіо фармпрепаратів, електрофізичного обладнання для діагностики та лікування.
 
Підкреслю, що основним показником розвитку даного напрямку є кількість радіологічних досліджень, що проводяться протягом року на 1000 населення. У розвинених країнах він сягає в середньому 40-50 досліджень. В Україні, за різними оцінками – не перевищує трьох.
 
Про що це свідчить? Радіологічні методи в медицині, які довели свою ефективність, а іноді й незамінність під час діагностики і лікування багатьох захворювань, досі не отримали в Україні належного поширення.
 
Для діагностики використовуються малоінформативні стандартні методи (до 96 %), високодозові флюорографічні методи (до 18%), рентгеноскопічні дослідження без підсилювачів рентгенівського зображення (36%). Доля цифрових технологій в дослідженнях сягає лише 3%.
 
Який вихід? В рішенні, при повній підтримці необхідного розвитку ядерної медицини, слід передбачити суто медичні аспекти:

  • необхідність опрацювання нагальних питань радіаційної безпеки пацієнта;
  • встановлення референтних рівнів опромінення для всіх видів процедур;
  • визначення радіаційного ризику розвитку стохастичних ефектів в залежності від віку та статі пацієнта;
  • контроль і облік доз опромінення пацієнтів і персоналу,
  • оптимізацію радіаційного захисту та програм забезпечення гарантій якості

 
І ці питання лягають чітко в спільну програму  наукових досліджень НАН та НАМН України.
 
В перспективі ми передбачаємо будівництво міжнародного центру медичної фізики та ядерної медицини на базі Університету та Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМН. Із залученням фахівців Шведського  контролюючого органу.
 
Впевнений, наша подальша співпраця дасть новий поштовх розвитку перспективного напрямку вітчизняної науки, приладобудуванню та підвищенню якості підготовки висококваліфікованих кадрів та запроваджує в галузь охорони здоров’я найновітніших технологій.»
 
Під час засідання було зауважено, що останнім часом питання розвитку ядерної медицини
знаходить розуміння і підтримку влади. Є доручення Президента України щодо створення на базі Донецького протипухлинного центру першого в Україні центру адронної променевої терапії. КМУ в березні схвалив Концепцію розвитку ядерної медицини на період до 2017 р. та доручив МОЗ України разом з Держінформнауки України, іншими центральними органами виконавчої влади
України і з галузевими академіями розробити і подати на затвердження Уряду проект плану заходів щодо реалізації згаданої концепції.
 
Було висловлено впевненість, що сьогоднішнє засідання закладе основи більш тісного співробітництва Міністерства охорони здоров’я України, Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України і двох академій у справі подальшого розвитку ядерної медицини у державі.
 
Великі перспективи для розвитку цієї галузі матиме й сучасна дослідницька ядерна установка «Джерело нейтронів», яка буде введена в експлуатацію в Харкові у наступному році.
 
Особливе значення в цій справі має координація робіт з установами і організаціями Росатома, Паливної компанії «ТВЕЛ», Національного дослідницького центру «Курчатовський інститут», з якими вже проведені  необхідні переговори і узгоджено план спільних дій.
 
За результатами спільного засідання Президії НАН України та Президії НАМН України було ухвалено відповідне спільне рішення.
 
За матеріалами Секретаріату Президії НАН України