Пішов з життя Філіппов Юрій Олександрович

649

Президія НАМН України з глибоким сумом повідомляє, що 19 червня 2023 р. пішов з життя член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України ФІЛІППОВ Юрій Олександрович.

Основними напрямами Ю.О. Філіппова діяльності були розроблення наукових основ і методологічних аспектів організації та удосконалення гастроентерологічної науки; координація наукових досліджень за проблемою гастроентерології в Україні; вивчення етіології, патогенезу, клінічного перебігу найрозповсюдженіших і соціально вагомих гастроентерологічних захворювань; розроблення нових ефективних методів профілактики, діагностики гастроентерологічної патології, лікування та реабілітації хворих; розроблення методів ранньої діагностики преморбідного стану, який передує розвитку онкологічної патології органів травлення; створення нових лікувальних засобів (фіто-, апіпрепаратів та їх композицій).

Професор Ю.Філіппов був автором 500 наукових праць, в тому числі 4 монографій, 48 авторських свідоцтв і патентів. Підготував 8 докторів та 60 кандидатів наук.

Президія Національної академії медичних наук України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Юрія Олександровича.

Вічна пам’ять!