Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю “Актуальні питання клінічної медицини під час воєнного стану: погляд молодих науковців”, присвячена Дню науки

485

24 травня 2023 р. Рада молодих вчених ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» організувала і провела науково-практичну конференцію молодих вчених з міжнародною участю “Актуальні питання клінічної медицини під час воєнного стану: погляд молодих науковців”, присвячену Дню науки.

Відкрила конференцію заступник директора ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» з наукової роботи, доктор медичних наук, професор Колеснікова Олена Вадимівна. Вона подякувала всім учасникам наукового заходу, які, незважаючи на всі обставини в сучасних умовах, взяли участь в конференції для обміну досвідом, та побажала натхнення, плідної роботи і активної дискусії.

У конференції взяли участь молоді науковці різних спеціалізацій з різних куточків України та країн далекого зарубіжжя.

Під час конференції обговорювалися важливі питання сучасної діагностики, лікування та профілактики найпоширеніших захворювань у різноманітних галузях медицини: терапія, кардіологія, пульмонологія, гастроентерологія, педіатрія, ендокринологія, інфекційні хвороби й мікробіологія, неврологія та психіатрія, дерматовенерологія, онкологія, медична радіологія, хірургія, ортопедія та травматологія, клінічна фармакологія та фармакотерапія, патофізіологія, патоморфологія та спортивна медицина.

Коморбідність стає все більш актуальною в ХХІ столітті, що активно висвітлювалося доповідачами різних сесій. У ході конференції було відмічено, що на сьогодні необхідне посилення діагностичної та профілактичної складової у закладах охорони здоров’я, проведення пропагування здорового способу життя, впровадження освітніх програм тощо. У межах заходу обговорювали ведення пацієнтів, які перенесли COVID-19, терапевтичні складності та проблеми, які є найбільш гострими при веденні пацієнтів в умовах воєнного часу в Україні, особливо стосовно військовослужбовців та мирного населення, які безпосередньо знаходилися в зоні бойових дій та зазнали травм, уражень, порушень, пов’язаних з розвитком хронічних захворювань.

МОДЕРАТОРИ: Черелюк Наталія Ігорівна, Радченко Анастасія Олегівна

В ході пленарної сесії були розглянуті актуальні питання сучасної медицини, а саме в гастроентерології:

 • Співвідношення основних філотипів кишкової мікробіоти у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки та його зв’язок зі ступенем ожиріння та стадією фіброзу” — Черелюк Наталія Ігорівна (м. Харків).

 • Порушення харчової поведінки у дітей під час війни (клінічний випадок) Притула Артем Іванович (м. Харків).

Серед нагальльних проблем кардіології та нефрології заслухали такі актуальні доповіді

 • Прогностична роль матриксної металопротеїнази-9 та мієлопероксидази у пацієнтів зі зниженням швидкості клубочкової фільтрації після гострого коронарного синдрому” — Більченко Антон Олександрович (м. Харків).

 • Протизапальні ефекти статинів у хворих на ішемічну хворобу серця з цукровим діабетом 2 типу Малько Вікторія Вікторівна (м. Харків).

 • Динаміка вмісту копептину в крові хворих на діабетичну нефропатію на фоні терапії дапагліфлозином залежно від поліморфізму ALUI/D гену АСЕ” — Савічева Катерина Олександрівна (м. Харків).

 • Біологічний вік та кардіометаболічний профіль пацієнтів з артеріальної гіпертензією та субклінічним гіпотиреозом” — Радченко Анастасія Олегівна (м. Харків)

 • Аналіз важких ускладнень при терапії антикоагулянтами фібриляції передсердь” — Панібратюк Ольга Анатоліївна (м. Вінниця).

В галузі онкології та радіотерапії, в тому числі за умов COVID-19 та військових дій

 • Наукові і медичні бар’єри в період військового конфлікту: проблеми і виклики для вчених-онкологів” — Сімбірьова Анна Сергіївна (м. Харків).

 • Оцінка ряду даних клініко-інструментальних досліджень у онкологічних хворих, що перенесли COVID-19” — Гавриленко Микита Вадимович (м. Харків).

 • Оцінка ряду функціональних систем організму онкологічних хворих, що перенесли COVID-19” — Семененко Ксенія Олександрівна (м. Харків).

 • Пізня променева токсичність після радикальної радіотерапії раку геніталій” — Немальцова Катерина Володимирівна (м. Харків).

У ході конференції також була проведена англомовна сесія, на якій молоді спеціалісти з України та інших країн мали змогу виступити з доповідями відносно актуальних в наш час питань та проблем медицини.

MODERATORS: Radchenko A. O., Chereliuk N. I.

 • Improper home canning and foodborne botulism as – a public health concern Banerjee Rohan (Lviv).

 • Prediction of long-term cardiac remodeling after revascularization for ST-segment elevation myocardial infarction with biomarkers Tatyana Storozhenko (Kharkiv, Belgium).

 • Assessment of myocardial mechanical dispersion in prediction of adverse cardiac remodeling in patients with ST elevation myocardial infarction Alla Kobets (Kharkiv).

 • Effect of sublingual vs intracoronary nitrates on epicardial vasodilation Fabian Pauwels (Belgium).

 • Cardioprotective effects of influenza vaccination among patients with established cardiovascular disease or at high cardiovascular risk Vikash Jaiswal (USA).

 • Inflammation in hypertensive patients on stable therapy with non-dipper and dipper status Matyashova Lolita (Kharkiv).

Всі виступи супроводжувалися активною дискусією і запитаннями.

В україномовній сесії за найкращу доповідь була нагороджена Панібратюк Ольга Анатоліївна («Аналіз важких ускладнень при терапії антикоагулянтами фібриляції передсердь»), в англомовній сесії — Banerjee Rohan з доповіддю «Improper home canning and foodborne botulismas – a public health concern», в постерній сесії — Сисоєва Наталія Андріївна («Клінічний випадок пацієнта із вторинною дилатаційною кардіоміопатією»). Окрім того, за практичну значущість роботи була нагороджена Немальцова Катерина Володимирівна («Пізня променева токсичність після радикальної радіотерапії раку геніталій»), за найкращу презентацію наукових досліджень — Семененко Ксенія Олександрівна («Оцінка ряду функціональних систем організму онкологічних хворих, що перенесли COVID-19»), за висвітлення найбільш актуальних в наш час проблем та шляхів їх вирішення була нагороджена Сімбірьова Анна Сергіївна («Наукові і медичні бар’єри в період військового конфлікту: проблеми і виклики для вчених-онкологів»).

Автори кращих доповідей були нагороджені цінними призами та отримали можливість опублікувати результати своєї роботи в журналі «Український терапевтичний журнал», що входить до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук.

Щиро радіємо успіхам молодих вчених! Пишаємося вашими здобутками та перемогами!